Alle thema's

Nieuws

Mensen in armoede zijn volwaardige burgers

Meer dan 30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen.

Iedereen moet meetellen

Veel, té veel mensen hebben moeite om rond te komen.

De wereld is weer wat ongelijker

Extreme rijkdom wordt gecreëerd op kap van miljoenen werknemers wereldwijd.

Persberichten

Opnieuw besparingen op de kap van zieke werknemers: aanpassing van ziekte-uitkering bij gedeeltelijke werkhervatting goedgekeurd

Vanaf 1 april 2018 zal de meerderheid van de langdurig zieke werknemers die geleidelijk aan het werk hervatten een lagere ziekte-uitkering ontvangen dan vandaag.

Het Belgische middenveld roept op voor een wereldwijde loonsverhoging

Dit jaar slaan de leden van het Belgisch Platform Waardig Werk de handen in elkaar onder de slogan “End corporate greed: The World Needs a Pay Rise”, “Stop de hebzucht van bedrijven. De wereld heeft een loonsverhoging nodig”.