Gelijk loon voor gelijk werk!

Met een actie op 24 maart eisen wij kordate maatregelen tegen sociale dumping. Want oneerlijke concurrentie brengt de jobs, lonen en veiligheid van alle werknemers in gevaar.

Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State

De drie vakbonden trekken naar de Raad van State tegen de contractbreuk die de regering pleegt door de gelijkstelling bij tijdskrediet eindeloopbaan te beperken.

Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op

De regering-Michel rondde haar begrotingscontrole af. Voor de regering leek het een wandeling in de zon door het park. Voor de werknemers blijft het inleveringen regenen.

Vul onze enquête in!

Hoe werkbaar is jouw werk? Schaadt je werk(organisatie) je gezondheid? Wij willen het weten.