Voluit vooruit

In zijn 1 meitoespraak hekelt Rudy De Leeuw de asociale steekvlampolitiek en kijkt hij hoopvol naar de toekomst: "Een ander beleid is nodig én mogelijk. Voluit vooruit!"

Het re-integratietraject van zieken: een ontslaginstrument voor werkgevers

De eerste cijfers bevestigen wat wij al vreesden: de nieuwe re-integratieprocedure voor zieken is een ontslaginstrument voor werkgevers.

Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte?

Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte? Lees de nieuwe spelregels voor werknemers in onze folders en brochure.

Een ‘Europese pijler van sociale rechten’, een eerste stap naar een echt sociaal Europa?

Een sociaal Europa kan niet worden opgebouwd in een ivoren toren. Een sociaal Europa moet, om zijn doelstellingen te behalen, zijn blind besparingsbeleid in vraag stellen.

Mooie mode? Eerlijk Textiel!

Hippe mode die in eerlijke arbeidsomstandigheden is gemaakt: dat is onze droom. Strijd met FOS mee voor schone kleren!