Werknemers hebben recht op een leefbaar minimumloon

woensdag, 27 November 2019
Pers

We staan wat versteld van de kwakkels die de werkgeversorganisaties de wereld insturen. Zij zijn van mening dat de optrekking van het minimumloon werknemers in de armoede zal storten. Niets blijkt minder waar. Het ABVV zet de puntjes op de i.

In tegenstelling tot wat de werkgeversorganisaties beweren, zal een verhoging van het minimumloon onze economie niet in chaos onderdompelen. Verre van. Een recente OESO-studie (voor de periode 1983 tot 2013) concludeerde dat een optrekking hiervan geen negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Dit ongeacht de periode of economische situatie. In 2017 kwamen een Amerikaans onderzoek en het Duitse ministerie van Economische Zaken tot dezelfde conclusies. Opnieuw, geen negatieve relatie tussen beide componenten.

#FightFor14

Naast Griekenland is ons land daarenboven het enige land in de Europese Unie waar het minimumloon aan waarde verloor tussen 2010 en 2019. Veel hangt binnen onze economie af van de binnenlandse consumptie. Een verhoging van het minimumloon (en koopkracht bij laagbetaalde werknemers) stimuleert de economische groei.

Al meer dan een jaar voeren wij actie voor een graduele, beredeneerde en gecoördineerde verhoging van dat minimumloon. Wij gaan voor een waardig minimumloon van € 14/uur op de middellange termijn (oftewel €2.300/maand). Op korte termijn dan, vochten we onlangs voor een eerste substantiële verhoging van dat minimumloon.

De reactie van de werkgeversorganisaties sprak boekdelen. Zij wilden louter en alleen akkoord gaan met onaanvaardbare en onwaardige toename van slechts 1,1% of 0,10 cent per uur. Over ons voorstel om als eerste stap het minimumloon met minstens 3,5 % (€58/maand) te verhogen, bleven de werkgevers de boot afhouden. Als kers op de taart koppelden ze daaraan bijkomende voorwaarden.

Terug aan tafel?

Hoe dan ook, onze voorstellen vinden weerklank in de rest van Europa. De Europese Commissie verbond zich er toe om in alle lidstaten binnen de 100 dagen een minimumloon vast te leggen. Bovendien reageerden heel wat Europese landen op die noodzaak door het minimumloon aanzienlijk te verhogen. We denken daarbij aan Portugal (+25% in 5 jaar), Spanje (+20%), Luxemburg (+€100) of aan Frankrijk (+€100). In tegenstelling tot de alarmerende voorspellingen van werkgeversorganisaties, is het overduidelijk dat de verhoging van het minimumloon deze economieën niet in chaos heeft gestort.

Het ABVV vraagt werkgeversorganisatie terug rond de tafel te komen om serieus en in alle sereniteit te onderhandelen over een substantiële verhoging van het minimumloon.