Alle thema's

Op deze pagina vind je het nieuws, de persberichten en publicaties over 'werkloosheid'.

 

Nieuws

Werkloos? Spreid nu je vakantiedagen

Om te vermijden dat je op het einde van het jaar fors minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen over de resterende maanden van dit jaar.

Tijdelijk werkloos door corona: nieuwe regeling vanaf 1 september

Je bent of je wordt door je werkgever tijdelijk werkloos gesteld omwille van de coronacrisis. Wat moet je doen?

Hogere uitkering arbeidsongeschiktheid tot eind 2020

De hogere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verlengd tot het einde van het jaar.

Persberichten

Geen 359 538 maar wel 514 184 werklozen in mei 2020

Eerder deze week maakte de RVA de werkloosheidscijfers van mei 2020 bekend. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen steeg met 16,5% tegenover mei vorig jaar.

Geen 327.499 maar wel 491.588 werklozen in maart 2020

Het ABVV wijst erop dat een bijzonder kwetsbare groep werkzoekenden niet wordt meegeteld in de RVA-cijfers. Daarnaast zijn er in deze periode ook uitzonderlijk veel tijdelijk werklozen en we verwachten dat de groep volledig werklozen nog zal groeien.