Werken (of niet) als het warm is: wat moet je weten?

woensdag, 29 Juli 2020
Nieuws

De temperaturen kunnen de komende dagen hoog oplopen en de werkomstandigheden bemoeilijken. Bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk, want doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Bovendien is je werkgever verplicht een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen.

Vanaf welke temperaturen moeten werknemers worden beschermd?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat hiervoor geen gewone thermometer wordt gebruikt. Volgens de wet wordt overmatige hitte van klimatologische oorsprong gemeten met een vochtige globethermometer die rekening houdt met de warmte, de vochtigheid en de luchttemperatuur. Het verschil kan groot zijn: een temperatuur van 40° gemeten met een gewone thermometer komt overeen met 30° op een globethermometer.

De maximumwaarden voor blootstelling aan hitte hangen ook af van hoe belastend het werk is.

 • t° > 18 °C voor zeer zwaar werk (bijvoorbeeld in de bouw);
 • t° > 22 °C voor zwaar werk;
 • t° > 26 °C voor middelmatig zwaar werk;
 • t° > 29 °C voor licht werk (bijvoorbeeld kantoorwerk).

Wat is zwaar of licht werk?

 • Zeer zwaar fysiek werk: zwaar spitten en graven, beklimmen van ladders en trappen... 
 • Zwaar fysiek werk: spitten, zagen met de hand, schaven, kruiwagens duwen en trekken ...
 • Middelmatig zware fysieke arbeid: timmerwerk, een tractor besturen ...
 • Licht fysiek werk: secretariaatswerk, het besturen van een wagen …

Welke maatregelen moet de werkgever nemen als deze waarden worden overschreden?

Het spreekt voor zich dat de werknemers hun kleding moeten aanpassen om zichzelf tegen de hitte te beschermen.  De werkgever is echter ook verplicht beschermende maatregelen te nemen.

 • De werknemers beschermen tegen direct zonlicht (luiken, jaloezieën, enz.);
 • Verfrissende dranken verstrekken;
 • Toestellen voor kunstmatige verluchting installeren;
 • Rusttijden vastleggen indien de temperatuuroverschrijding langer duurt dan 48 uur.

Natuurlijk moeten werkgevers niet wachten tot  bovenstaande temperaturen bereikt zijn op een vochtige globethermometer om maatregelen te treffen, zodat de werknemers hun taken op een aangename manier kunnen uitoefenen. Ook het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de arbeidsgeneesheer kunnen maatregelen voorstellen.

Over het algemeen wachten werkgevers niet op de resultaten van specifieke metingen om hun voorzorgen te nemen. Dit is het geval in de bouwsector, waar werknemers bijzonder worden blootgesteld. Zo vervroegt 84% van de bouwbedrijven de werktijden. Daarnaast geeft 35% van de bedrijven aan dat ze in de zomermaanden systematisch vroeger beginnen en vroeger stoppen met werken. De meeste bouwbedrijven nemen ook bijkomende maatregelen om het werk draaglijker te maken. 94% van hen biedt gratis dranken aan, 72% verhoogt het aantal pauzes en 71% staat een langzamer werkritme toe.

In het slechtste geval kan het bedrijf ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid per volledige dag.

Bij aanhoudend warm weer treden vaak verhoogde ozonconcentraties op. De arbeidsreglementering bevat geen enkele specifieke bepaling over bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong. Dat wil echter niet zeggen dat er geen maatregelen getroffen moeten worden bij een waarschuwing vanwege de overheid.

Blootstelling aan ozon van klimatologische oorsprong moet worden beschouwd als een arbeidsrisico waartegen preventieve maatregelen moeten worden genomen. Omdat de ozonconcentratie binnenshuis veel lager is dan buitenshuis, moeten deze maatregelen vooral gericht zijn op werknemers die in open lucht werken.