Wat als... het te warm is om te werken?

vrijdag, 21 Juni 2019
Nieuws

De temperaturen kunnen de komende dagen hoog oplopen en de werkomstandigheden bemoeilijken. Bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk, want doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Bovendien is je werkgever verplicht een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen.

Let op!

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een vochtige globethermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met andere gegevens dan de warmte, zoals de vochtigheidsgraad en luchttemperatuur. Dat verklaart waarom het op een gewone thermometer bijna 40°C moet zijn om 30° te bereiken op een vochtige globethermometer.

Wanneer de temperatuur 29° overschrijdt bij licht werk (bijv. secretariaatswerk), 26° bij middelmatig zwaar werk (bijv. timmerwerk), 22° bij zwaar werk (bijv. spitten, kruiwagen duwen) en 18° bij zeer zwaar werk (bijv. spitten en graven, ladders op en af gaan) moet de werkgever:

  • de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen (luiken, overgordijnen, enz.),
  • frisdranken verstrekken,
  • toestellen voor kunstmatige verluchting installeren,
  • rusttijden invoeren indien de overschrijding langer dan 48 uur duurt.

Natuurlijk moeten werkgevers niet wachten tot die temperaturen bereikt zijn op een vochtige globethermometer om maatregelen te treffen, zodat de werknemers hun taken op een aangename manier kunnen uitoefenen. Ook het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de arbeidsgeneesheer kunnen maatregelen voorstellen.

Ozon

Bij aanhoudend warm weer treden vaak verhoogde ozonconcentraties op. Over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong zijn in de arbeidsreglementering geen afzonderlijke bepalingen opgenomen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen maatregelen getroffen moeten worden.

Blootstelling aan ozon van klimatologische oorsprong moet als arbeidsrisico beschouwd worden waartegen preventieve maatregelen moeten worden genomen. Ozonconcentraties zijn hoger buitenshuis dan binnenshuis. De maatregelen moeten daarom vooral gericht zijn op wie in open lucht werkt.

Meer info via de FOD Werk