Waarom zijn sociale verkiezingen zo belangrijk?

maandag, 26 Oktober 2020
Nieuws

De sociale verkiezingen zijn een verdieping en verbreding van onze democratie op de werkvloer. En van meer democratie op de werkvloer wordt iedereen beter.

Er wordt wel eens gezegd: 'Verkiezingen zijn de hoogmis van onze democratie.' Dat klopt. Traditioneel denken we hierbij dan aan het kleuren van een politiek bolletje om de zoveel tijd. Zulke verkiezingen zijn echter politieke verkiezingen. 

Democratie is echter veel meer dan dat. Als mensen zich kunnen uitspreken, de straat opgaan omdat ze met iets niet (of wel) akkoord gaan, als burgers merken dat er geluisterd wordt en het gevoel hebben dat hun stem iets uitmaakt, dan pas viert onze democratie hoogtij.

En dat gaat evengoed op voor de 'democratie op de werkvloer'. 

Inspraak en overleg

Een kwaliteitsvolle job leidt naar meer levenskwaliteit. En dat is cruciaal. Op de werkvloer zijn werknemers meer gemotiveerd en toegewijd wanneer ze inspraak hebben. Het is belangrijk dat werknemers hun ideeën kunnen uiten, dat ze een beslissende stem hebben in hoe het er aan toe gaat, dat ze de kans krijgen voorstellen te doen. Zo draaien bedrijven beter. Democratie op het werk gaat hand in hand met hogere productiviteit, meer innovatie, meer duurzaamheid, meer veiligheid en meer evenwicht tussen werk en privé, blijkt uit het ETUI-rapport Benchmarking Working Europe 2019.

Inspraak, participatie en overleg. Daar draait het om, daar hechten werknemers veel belang aan. Dit moet democratisch georganiseerd worden, via sociale verkiezingen, opdat niet enkel luide roepers gehoord worden. Collega’s zijn de beste verdedigers van collectieve belangen: in overlegorganen zoals een Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming, en via de syndicale delegatie. Dit is niet anders in kleinere bedrijven, waar werknemers vandaag meestal nog niet dit democratisch recht genieten om hun vertegenwoordigers te kiezen. Nochtans willen zeven werknemers op tien een ondernemingsraad in bedrijven met minder dan 50 werknemers.

Het mandaat van de delegee

De delegee krijgt een democratisch mandaat om als spreekbuis, als afgevaardigde de werkomstandigheden van collega’s te verbeteren. Door alle onderhandelingen heen, staan zij telkens op het scherpst van de snee in het bedrijf of in de sector, gaan ze het gesprek aan in naam van hun collega’s. Die dialoog, de onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers maakt inherent deel uit van onze democratie.

Deze dialoog, die soms moeilijk verloopt, maar steeds constructief gebeurt, verzoent economische en sociale belangen. Hierdoor gaan we #samenvooruit. Onze delegees zoeken altijd datgene wat ons verbindt. Ook dat is één van de pijlers waarop dit land opgebouwd werd.

Lees ook