Waarom staken we op 9 november?

maandag, 07 November 2022
Nieuws

Op 9 november zullen we staken. We vragen dat de regering de energieprijzen bevriest zodat de gezinnen hun energierekening deze en alle toekomstige winters kunnen betalen. Wij vragen ook vrije loononderhandelingen bovenop de automatische indexering. We voeren nu al 2 jaar actie, betoogden met meer dan 80.000 in Brussel, spraken het parlement toe, … De wet van 0% loonsverhoging, de beruchte loonnormwet uit ’96, zal echter onveranderd toegepast worden. Daarom voert het ABVV de druk op.

Wij eisen maatregelen om de koopkracht te versterken

De energierekening moet omlaag

De regering mag niet tevreden zijn met de invoering van en Europees plafond voor de energieprijzen. Als Europa blijft treuzelen, moet België op nationaal niveau maatregelen nemen.

De loonnorm moet worden gewijzigd

Werknemers verdienen meer dan 0% loonsverhoging, vooral nu de recordwinsten van Belgische bedrijven de krantenkoppen halen. Een loonblokkering is vandaag simpelweg onfatsoenlijk.

Handen af van de automatische loonindexering!

Zoals te verwachten viel, komen de werkgevers en de rechtse partijen netjes in galop aandraven met een indexsprong, of zelfs een aanpassing van het indexeringsmechanisme. Dat is echter totaal onaanvaardbaar voor het ABVV.

Alle overwinsten moeten worden belast

De grote energiebedrijven zien hun winsten verdubbelen of zelfs verdrievoudigen ten opzichte van vorig jaar. Maar niet alleen de energiesector profiteert van deze crisis. de profiteurs van de crisis gaan veel verder dan de energiesector. Daarom moet de door de regering aangekondigde overwinstbelasting worden uitgebreid tot andere sectoren, die omwille van de buitengewone omstandigheden ook hoge winsten maken.

De sociale uitkeringen moeten verhoogd worden

Onder druk van het ABVV werden de minimumpensioenen opgetrokken tot 1.500 euro netto. Maar er moet nog veel meer gebeuren: alle minimumuitkeringen moeten boven de armoedegrens liggen. De sociale uitkeringen volstaan in deze peperdure crisistijden niet om deftig van te leven.

 

Wil je meedoen aan de staking?

Algemene staking 9 november

Links en downloads