Verplaatsingsonkosten - werknemers krijgen het deksel opnieuw op de neus

vrijdag, 29 April 2022
Pers

De onderhandelingen in de Groep van 10 over hogere vergoedingen in de verplaatsingskosten voor werknemers, hebben niet geleid tot een akkoord.

De enveloppe die de regering voorzag voor een tussenkomst in de verplaatsingskosten van werknemers die met de eigen wagen naar het werk moeten komen, was sowieso veel te mager (30 miljoen euro voor 2022). De werkgevers weigerden bovendien elke extra inspanning. Zij willen dan weer wel dat de regering extra middelen voorziet om de energiekost van de bedrijven te verminderen.

Het ABVV, ACV en ACLVB zijn niet te spreken dat de werkgevers hier opnieuw het onderste uit de kan willen halen, maar hun werknemers zelf in de kou laten staan.

Te weten dat

  • de prijzen voor benzine en diesel met 30% stegen (maart 2022 tegenover 2021)
  • de vakbonden meermaals bij de werkgevers en de regering aandrongen om oog te hebben voor die stijgende verplaatsingskosten en vooral in te grijpen
  • de federale regering in het kader van de begrotingscontrole een bedrag van amper 20 euro per werknemer/jaar voorziet en aan de Groep van 10 vroeg om voorstellen te doen tegen eind april, maar “zonder dat dit de kosten voor de ondernemingen verhoogt”.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist:

  • dat er snel een extra tussenkomst toegekend wordt aan alle werknemers die de eigen auto (niet salariswagen) moeten gebruiken voor hun woon-werkverkeer
  • deze tussenkomst onmiddellijk voelbaar is
  • en in verhouding staat tot de stijgende brandstofprijzen (+30%). Het kan dus niet gaan om louter een symbolisch bedrag dat de rekeningen nauwelijks verlicht
  • dat ook de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen, zeker als het gaat om   professionele verplaatsingen, zoals voor werknemers in bijv. de dienstenchequesector.

De vakbonden aanvaarden niet dat de terugbetaling woon-werkverkeer op een of andere manier gekoppeld wordt aan het loonniveau van de werknemer, zoals voorgesteld door de werkgevers.

Keer op keer krijgen de werknemers het deksel op de neus. Met die 0,4% als loonnorm, kunnen we onze brandstoftank niet blijven vullen. Wie de wagen moet nemen om te kunnen gaan werken, mag niet gewurgd worden.

Op 13 mei vinden er acties plaats in het kader van onze campagne koopkracht, onder meer in Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.