Verklaring Groep van 10 over de digitalisering en de arbeidsmarkt van de toekomst

maandag, 12 Maart 2018
Nieuws

In het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2017-2018 maakten de sociale partners afspraken over hoe een antwoord te geven op maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering en de ontwikkeling van de platformeconomie. 

De Groep van 10 stelde in dit kader een gezamenlijke verklaring op, die het kader vastlegt waarbinnen ze deze uitdaging zullen aanpakken. Deze gemeenschappelijke visietekst werd uitgewerkt en overhandigd aan federaal minister van Werk Kris Peeters. Lees de tekst hier.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw: "Ofwel zijn we zelf de piloot, ofwel geven we het vliegtuig in handen van iemand anders. Het is duidelijk voor ons: geen technologische vooruitgang met sociale achteruitgang in haar kielzog."

Workshops

In het IPA 2017-2018 hebben de sociale partners afgesproken om zich samen te buigen over de maatschappelijke uitdagingen van de digitalisering en de ontwikkeling van de deeleconomie. 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) hebben daartoe in hun rapport 107 (4 oktober 2017) een eerste diagnostiek opgesteld. Momenteel lopen nog andere werkzaamheden waarmee in deze context rekening moet worden gehouden, zoals de organisatie van enkele workshops met experten, die moeten leiden tot het formuleren van gezamenlijke aanbevelingen.

Met deze Verklaring wil de groep van 10 opnieuw aangeven dat digitalisering een aangelegenheid is waar de sociale gesprekspartners aan zet zijn. De Verklaring bevat een aantal sporen - binnen het domein arbeidsmarktbeleid - waarop verder moet gewerkt worden en dat in de eerste plaats – wat de federale sociale gesprekspartners betreft – in het kader van de NAR-CRB.

De NAR-CRB organiseren op 23 en 24 april een aantal workshops met experten die moeten leiden tot het formuleren van gezamenlijke aanbevelingen.