VBO-memorandum: recept voor sociale achteruitgang

dinsdag, 05 Februari 2019
Pers

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) maakte gisteren zijn voorstellen bekend voor de volgende legislatuur. Niet geheel tevreden met de vele geschenken en het kunnen dicteren van onrechtvaardige en oneerlijke ingrepen aan de regering–MR-N-VA, waarvan sommigen uitgevoerd en anderen gepland (afschaffen barema’s, versnelde degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen), wil het VBO de sociale afbraak voortzetten.

Verpakt met de ultraliberale slogan ‘Less is more’ wil het VBO de sociale bescherming, de kwaliteit van de werkomstandigheden en de verloning van werknemers verminderen en de dividenden voor de aandeelhouders en de winsten van de grote bedrijven vergroten.

Maken deel uit van de horrorcatalogus:

  • afschaffen van de automatische loonindexering
  • einde van de vrijheid van onderhandelen via een nog striktere loonwet en tussenkomen van de regering in het sociaal overleg
  • afschaffen van de barema’s
  • overdreven verregaande flexibiliteit, met nog meer overuren, meer nachtwerk
  • strenge omkadering van het stakingsrecht en het einde van de wettelijke bescherming van de syndicale vrijheden
  • herziening van de wet-Renault waardoor het gemakkelijker zou worden om duizenden werknemers te ontslaan bij herstructureringen
  • beperking in de tijd van werkloosheidsuitkeringen
  • daling van werkgeversbijdragen en vennootschapsbelasting
  • nieuwe drastische bezuinigingen in de budgetten van de openbare diensten

Nu de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord stilliggen, bemoeilijken de voorstellen van het VBO een sereen onderhandelingsklimaat. Deze voorstellen, geuit net voor een nationale staking, dragen bij tot een verdere verslechtering van het sociale klimaat. Dit lijkt in ieder geval op een echte ‘oorlogsverklaring’ die de woede van de werknemers en de burgers enkel maar zal aanwakkeren.

Het ABVV aanvaardt niet langer dat een absolute minderheid geniet van gunstige beleidsmaatregelen terwijl de meerderheid de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen.

We waarschuwen de politieke partijen: in geen geval mag de sociale achteruitgang die het VBO voorstelt, de leidraad worden van een volgende regering. Terwijl de ongelijkheid toeneemt, de armoede onaanvaardbaar piekt en werknemers het steeds moeilijker krijgen, eisen wij meer sociale rechtvaardigheid.

Het is hoog tijd om te breken met de oude neoliberale recepten die hun inefficiëntie bewezen hebben. Wij pleiten voor meer koopkracht, fiscale rechtvaardigheid en een ecologische en digitale transitie waarbij niemand achterblijft. Om deze eis kracht bij te zetten en een sterk signaal te geven aan de werkgeversorganisaties en de politiek herhalen we onze oproep voor een nationale staking op 13 februari en onze oproep aan de werknemers om respect te eisen.