Vandaag Delhaize, wie is morgen aan de beurt?

dinsdag, 25 April 2023
Nieuws

Delhaize kondigde begin maart aan om de 128 winkels in eigen beheer te gaan franchiseren. Dit betekent dat ze zouden overgenomen worden door een zelfstandig uitbater. De 9.000 betrokken werknemers worden dan naar een paritair comité overgeheveld waar de loon- en arbeidsvoorwaarden slechter zijn én er weinig tot geen vakbondsvertegenwoordiging is.

Na de brutale aankondiging is het sociale overleg zo goed als onbestaande. De minachtende houding van de directie heeft het conflict alleen maar verhard. Na zeven weken verzet van de werknemers zijn de aanvallen op de vakbondsvrijheden alleen maar verergerd.

Een terugblik ...

Sociale dumping, weigering van sociaal overleg, fouillering van vakbondsleden bij aankomst op de ondernemingsraad, het handboeien van een vakbondsafgevaardigde, minachting, intimidatie, 24 uur cel voor een student tijdens een steunbetoging, inzetten van deurwaarders, politie en waterkanon, ‘forse’ politie-interventies, dreiging met ontslag voor stakers, eenzijdige verzoekschriften om stakingen te breken of te verbieden, systematische schending van het herenakkoord van 2002 ...

Het geval-Delhaize is in meerdere opzichten schokkend, maar sluit helaas aan bij de reeks van aanvallen op het stakingsrecht en het recht op collectieve actie van de afgelopen jaren.

Sommige gerechtelijke uitspraken gingen lijnrecht in tegen de visie van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Dat Comité was immers van oordeel dat eenzijdige verzoekschriften in strijd zijn met het Europees Sociaal Handvest.

Niet voor niets heeft het Internationaal Vakverbond België gedegradeerd in zijn jaarlijkse index van schendingen van vakbondsrechten. De ene inbreuk na de andere toont aan dat syndicale rechten zwaar onder vuur liggen. Hetzelfde geldt voor die van de sociale beweging en andere maatschappelijke tegenmachten.

De rechtspraak in het kader van het sociaal conflict bij Delhaize is uiterst gevaarlijk voor de toekomst van de vakbeweging. Het ABVV zal in de komende weken een interprofessionele solidariteitsactie organiseren om sociale dumping, het weigeren van sociaal overleg en de ernstige aanvallen op de vakbondsvrijheden aan te klagen.