Uitspraak Hof van Cassatie over vreedzame actie is gevaarlijk precedent voor betogings- en stakingsrecht

donderdag, 09 Januari 2020
Pers

Met een uitspraak van 7 januari die gisteren pas bekend werd gemaakt, bevestigde het Hof van Cassatie de veroordeling van de voorzitter van het ABVV Antwerpen Bruno Verlaeckt door het Antwerpse Hof van Beroep voor een inbreuk op artikel 406 van het Strafwetboek: “het kwaadwillig belemmeren van het verkeer.”

Het ABVV veroordeelt deze en elke aantasting van het stakingsrecht en betogingsrecht. Al wie een actie voert waardoor het verkeer ‘belemmerd’ wordt, kan door deze uitspraak strafrechtelijk vervolgd worden.

Opkomen voor rechten is nooit kwaadwillig

Als hoogste rechtscollege moet het Hof van Cassatie mee waken over onze fundamentele rechten zoals die in de Grondwet en internationale en Europese verdragen zijn opgenomen. Dat doet het niet door kritiekloos te zeggen dat het Antwerpse Hof van Beroep zelf mocht oordelen op welke manier het stakings- en betogingsrecht moet uitgeoefend worden. Opkomen voor rechten kan nooit kwaadwillig zijn.

Het bewuste artikel 406 was nooit bedoeld om gebruikt te worden bij sociale acties. Het werd ingevoerd in 1960 en tot op heden amper gebruikt. In 2016 haalde de Antwerpse procureur dit artikel vanonder het stof om een vreedzame syndicale actie in het havengebied tegen te gaan en vervolgde hij een militant en de voorzitter van het ABVV Antwerpen. Dat burgemeester De Wever op vraag van bepaalde werkgevers al had gezegd dat hij een blokkade van de haven van Antwerpen niet zou tolereren, is daar ongetwijfeld niet vreemd aan.

Gevaarlijk voor democratie

De uitspraak is een gevaarlijk precedent. Niet alleen voor het ABVV en bij uitbreiding de hele vakbeweging, maar ook voor alle burgers en organisaties die opkomen voor hun rechten.

Al wie een actie voert waardoor het verkeer ‘belemmerd’ wordt, kan door deze uitspraak strafrechtelijk vervolgd worden. Dit is gewoonweg onaanvaardbaar.

Het beknotten van kritische stemmen is niet meer of minder dan een aanval op de democratie. Zonder kritische stemmen, zonder weerwerk, is er geen democratie. Met deze uitspraak zet de Belgische rechtspraak een stap terug naar de 19de eeuw en miskent het fundamentele rechten.

Sociale actie is en blijft nodig

Het ABVV zal met zijn advocaten het arrest analyseren en behoudt zich de mogelijkheid voor om verdere stappen te ondernemen, op Europees dan wel internationaal vlak, tegen deze overduidelijke aantasting van het stakingsrecht.

Wat sowieso vaststaat, is dat dit arrest ons niet zal beletten om actie te blijven voeren. We laten niet toe dat een veroordeling bepaalt hoe en wanneer we als ABVV, als vakbeweging, actievoeren. Door actie te voeren is onze sociale zekerheid er gekomen, door actie te voeren zullen we onze sociale zekerheid behouden en verbeteren. Zodat iedereen #AltijdBeschermd is en blijft.