Tijdelijke werkloosheid voor ouders wanneer school of opvang sluit

woensdag, 01 December 2021
Nieuws

Gaat de opvang dicht, of sluit de school van je kinderen (gedeeltelijk) omwille van het coronavirus? Wordt de schoolvakantie verlengd? Moet je kind in quarantaine of moet het afstandsonderwijs volgen? Je kan nu gebruik maken van 'tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind'.

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona is opengesteld voor ouders die te maken krijgen met de tijdelijke sluiting van de school, crèche of opvang van hun kind om de verspreiding van het virus in te dijken.

Deze maatregel geldt voor de hele sluitingsperiode van de plaats van opvangst. De werkne(e)m(st)er heeft voor de hele periode recht op een vergoeding.

Deze maatregel gaat loopt voorlopig tot en met 31 december 2021.

Recht om afwezig te zijn

Je hebt het recht om van het werk afwezig te zijn, en uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen wanneer je moet instaan voor de opvang van:

 • een minderjarig kind met wie je samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan of een minderjarig kind met wie je samenwoont en dat afstandsonderwijs moet volgen;
 • een kind met een handicap dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan of dat een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet kan volgen.

Het feit dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan:

 • ofwel de sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum (bijvoorbeeld enkel bepaalde klassen van een school worden gesloten of een gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor gehandicapten);
 • ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Wie heeft er recht op? Eén ouder!

 • Indien je samenwoont met een andere ouder van het kind, kan dit recht voor dezelfde periode maar worden toegekend aan één van jullie beiden;
 • In een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht enkel gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting, quarantaine…. effectief samenwoont met het kind. 
 • Er kan voor dezelfde periode voor een kind dus altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht.

Gedurende welke periode?

Er kunnen uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegekend zolang het kind om één van bovenvermelde redenen niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, of geen gebruik kan maken van de dienstverlening voor personen met een handicap.

Voorbeelden

 • Je kind kan niet naar school omdat de school gesloten is wegens een coronamaatregel. Je woont als ouder samen met je kind en kan daardoor niet gaan werken. Je kan tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van het kind vragen.
 • Je kind kan niet naar school omdat de school gesloten is wegens een coronamaatregel. Je woont als ouder samen met het kind en zit reeds in quarantaine maar kan telewerken. Je kan je telewerk stopzetten en tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van het kind vragen.

Verlenging vakantie en afstandsonderwijs

Ook dit wordt beschouwd als een sluiting van een school als gevolg een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken :

 • de beslissing van een gemeenschap om de schoolvakantie te verlengen (bijvoorbeeld een verlenging van de herfstvakantie of de krokusvakantie met één week);
 • de organisatie van afstandsonderwijs.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is enkel mogelijk voor de dagen waarop de instelling (school, crèche) gewoonlijk geopend is en voor de dagen waarop contractueel voorzien is dat de werknemer werkt. Dus niet voor de gewone schoolvakantie.

Quarantaine van het kind

Voorbeeld

 • Je kind moet in quarantaine omdat het in contact is geweest met een besmet persoon. Je kan als ouder die met het kind samenwoont tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen voor de opvang van het kind.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind is niet mogelijk als het kind terugkeert van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was.

Wat moet je doen?

Je moet je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

 • Als de instelling sluit of overschakelt op afstandsonderwijs, moet de bevoegde instelling deel A van het document ‘opvang kind sluiting corona’  (*) invullen en ondertekenen. Daarna moet de werknemer deel B invullen en ondertekenen en vervolgens het volledig ingevuld document aan zijn werkgever bezorgen.
  (*) Dit document is niet nodig in geval van een volledige of gedeeltelijke sluiting van de scholen ten gevolge van een algemene maatregel uitgaande van een bevoegde gemeenschap (bijvoorbeeld verlenging van een schoolvakantie), tenzij je werkgever hierom verzoekt.
 • Als het kind in quarantaine moet, moet de werknemer het document ‘opvang kind quarantaine corona’ zelf invullen en ondertekenen en samen met het quarantainegetuigschrift aan zijn werkgever bezorgen.

De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren op basis van deze documenten.

Werkloosheidsuitkering

Voor de periode waarin de school of opvang gesloten is heb je recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona. Je ontvangt werkloosheidsuitkeringen van de RVA voor de dagen dat je afwezig bent van het werk.

Het gaat om 70% van je loon (voor havenarbeiders 65%). De minimumuitkering is 56,70 euro per dag (1474,20 euro bruto per maand); de maximumuitkering is 76,48 euro per dag (1988,48 euro bruto per maand). Op deze uitkering wordt 15% voorheffing ingehouden.

Daarnaast ontvang je ook een toeslag van de RVA van 5,74 euro per dag (voltijds). Sommige sectoren voorzien hier bovenop nog een aanvulling, informeer je hierover (bij je ABVV-delegee).