Telewerk en werkongevallen?

woensdag, 28 April 2021
Nieuws

Met de toename van telewerk is het nodig de puntjes op de i te zetten over wat te doen bij een arbeidsongeval.

De coronapandemie heeft gezorgd voor een ware explosie van telewerk. In de begindagen, in maart 2020, werkte bijna 70 procent van de werknemers van thuis uit. Ook vandaag nog wordt telewerk zeer sterk aangemoedigd. Een groot deel van de Belgische werknemers begeeft zich voorlopig enkel naar kantoor als het echt niet anders kan.

Stel: een ongeval doet zich voor op de plek waar de telewerker werkt. De plek kan schriftelijk vermeld staan in een telewerkovereenkomst of een ander document dat telewerk toestaat. Als de werkplek nergens expliciet vermeld wordt, dan wordt de woonplaats of de plaats waar de telewerker doorgaans werkt, beschouwd als telewerkplek.

Stel ook: het ongeval gebeurt tijdens die periode van de dag die vermeld staat in een telewerkovereenkomst of een ander document dat telewerk toestaat. Als de telewerkuren nergens expliciet vermeld staan, dan wordt uitgegaan van de gebruikelijke werkuren die een werknemer presteert op de ‘echte’ werkplek, doorgaans een kantoorruimte.

Hoe weten we nu of het gaat om een arbeidsongeval?

Daarvoor moeten we twee vragen beantwoorden.

  1. Had dit ongeval evenzeer kunnen gebeuren op kantoor?
  2. Vond het ongeval plaats tijdens de (tele)werkuren?

Is het antwoord op beide vragen ‘ja’, dan gaat het in principe om een arbeidsongeval.

Een voorbeeld: ik struikel over de kabel van mijn laptop en bij het vallen breek ik mijn pols. Dit had even goed kunnen gebeuren op kantoor, de gebruikelijke werkplek, en dus spreken we hier van een arbeidsongeval.

Een ander voorbeeld: ik beslis van mijn middagpauze gebruik te maken om enkele huishoudelijke taken in orde te brengen: even stofzuigen, of de vuilniszakken buiten zetten … Ik glij uit op een gladde ondergrond en verstuik mijn enkel. Dit ongeval had op mijn gebruikelijke werkplek niet kunnen plaatsvinden. Er is dus geen sprake van een arbeidsongeval.

Wat met ongevallen onderweg?

  • Doet het ongeval zich voor op de weg van of naar de school of het kinderdagverblijf van een kind van de telewerker? Ook dat is een arbeidsongeval.
  • Gebeurt het ongeval op de weg heen naar of terug van de plek waar de telewerker ’s middags zijn maaltijd nuttigt of aanschaft? Ook dan spreken we van een arbeidsongeval.

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Uiteraard moeten eerst, indien nodig, dringende medische zorgen worden toegediend opdat de gezondheid niet verder in het gedrang komt. Vervolgens moet de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Het slachtoffer moet eventuele bewijzen (foto’s, getuigen, medische verslagen …) goed bewaren. Hij of zij kan die stukken later nodig hebben. De werkgever zal een dossier laten opstarten bij de verzekeringsinstelling.