Symbolische ABVV-actie voor een sterke sociale zekerheid

maandag, 30 September 2019
Pers

De socialistische vakbond ABVV bracht een honderdtal militanten bij elkaar voor de gebouwen van de RSZ om te pleiten voor een sterke sociale zekerheid, waarbij iedereen #AltijdBeschermd is. De sociale zekerheid is bedoeld om iedereen bij te staan wanneer die dat nodig heeft. Daar tegenover staat een solidaire bijdrage naar vermogen van iedereen.

De socialistische vakbond ABVV bracht een honderdtal militanten bij elkaar voor de gebouwen van de RSZ om te pleiten voor een sterke sociale zekerheid, waarbij iedereen #AltijdBeschermd is. Dit gebeurde net voor de start van het beheerscomité sociale zekerheid.

Met de hashtag #AltijdBeschermd herinnert de socialistische vakbond de politieke partijen en de werkgeversorganisaties eraan dat de sociale zekerheid er is voor iedereen die op een bepaald moment in het leven tegenslag ondervindt.

ABVV pleit voor een stevige financiering van het Belgisch sociale zekerheidsstelsel, zeker gezien de uitdoving van de evenwichtsdotatie, voorzien voor 2021.

Raf De Weerdt, federaal secretaris van het ABVV, wil absoluut geen wildgroei aan nieuwe belastingen. “Het gaat er wel om de engagementen na te komen die ondertussen al 75 jaar bestaan. De sociale zekerheid is bedoeld om iedereen bij te staan wanneer die dat nodig heeft. Daar tegenover staat een solidaire bijdrage naar vermogen van iedereen. De koopkracht van de gezinnen staat langs alle kanten onder druk en tegelijk nemen de noden van de bevolking toe. Een herziening van de financiering van de sociale zekerheid dringt zich op.”

Ter herinnering: uitdoving van de evenwichtsdotatie (in 2019 goed voor 3 miljard euro) leidt bij ongewijzigd beleid tot een tekort van ruim 3,5 miljard in 2021 en tot wel 6,4 miljard in 2024.

Het ABVV blijft hameren op de nood aan een structurele oplossing voor de financiering van de sociale zekerheid via een rechtvaardige bijdrage van alle inkomenscategorieën en met een structurele evenwichtsdotatie als sluitstuk.