Mag ik stemmen bij de sociale verkiezingen?

maandag, 08 April 2024
Nieuws

Vast contract, bepaalde duur, interimmer, flexi-jobber, student of een buitenlandse werknemer, de werkomstandigheden gaan iedereen aan! Daarom is het belangrijk dat iedereen stemt op lijst 3 bij de sociale verkiezingen in mei 2024.

De basisregel is simpel. Om te mogen stemmen, moet je op de kiezerslijst staan. Die lijst wordt 90 dagen voor de verkiezingsdatum bekend gemaakt en is dus sinds februari bekend in je bedrijf. Sta je op die lijst, dan ontvang je begin mei een oproepingsbrief die je meeneemt op de verkiezingsdag. Zonder oproepingsbrief kan je niet stemmen!

Voldoe je niet aan de kiesvoorwaarden (bijvoorbeeld niet lang genoeg in dienst) en sta je toch op de kiezerslijst? Dan mag je ook stemmen!

Elke stem telt. Er zijn geen tweederangswerknemers.

ABVV-delegees laten jouw stem horen in alle beslissingen die jouw werkomstandigheden beïnvloeden. Ongeacht je statuut of contract. Jouw loon, uurroosters en arbeidstijd, werkkledij, veiligheid en gezondheid … zijn van tel. Uitzendkrachten worden bijvoorbeeld maanden- of zelfs jarenlang met uitzendcontracten aan het lijntje gehouden. Je delegees zullen dit aankaarten, eisen dat minstens de wettelijke regels worden nageleefd én verder gaan voor een vast contract mét de bijhorende zekerheid

Kiesvoorwaarden?

Ik ben vast in dienst

Ja, je mag stemmen wanneer je als vaste werknemer op de verkiezingsdag een arbeids- of leerovereenkomst hebt en al minstens drie maanden tewerkgesteld bent in het bedrijf.

De eerst mogelijke datum van sociale verkiezingen is 13 mei 2024, dus wie sinds 12 februari 2024 in het bedrijf werkt, kan gaan stemmen.

De periode van drie maanden moet eigenlijk een ononderbroken periode zijn. Al wordt aanvaard dat een korte onderbreking tussen twee aaneensluitende contracten geen invloed heeft. Een schorsing, bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, jaarlijkse vakantie, gedeeltelijke werkloosheid, loopbaanonderbreking, in opzegging zonder prestaties te leveren ... heeft geen invloed, de anciënniteit blijft gewoon doorlopen. Bij een herstructurering, een fusie of een splitsing van bedrijven, door de wet omschreven als ‘overgang van onderneming krachtens overeenkomst’ telt je anciënniteit verworven voor de overgang ook mee.

Behoor je tot het leidinggevend personeel en wordt je functie als dusdanig aangeduid in de officiële documenten van de sociale verkiezingen (bericht X-35, bericht X)? Dan mag je niet stemmen.

Ik ben uitzendkracht

Je mag stemmen in het bedrijf waar je als interim werkt zolang je 32 arbeidsdagen gepresteerd hebt in dit bedrijf tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024.

Het moet gaan om effectief gepresteerde dagen. Dagen van inactiviteit zoals ziekte, feestdagen, … tellen niet mee. De duur van de prestatie op de arbeidsdag is niet van tel: was je bijvoorbeeld gedurende een dag drie uur tewerkgesteld, dan telt deze mee als een volledige dag. Het maakt niet uit of je nu als uitzendkracht een vaste werknemer vervangt of niet.

Speciaal geval: voldoe je aan alle voorwaarden, maar werk je op de dag van de verkiezingen niet meer in de onderneming? Dan mag je nog steeds stemmen.

Ik ben student

Ja, je mag stemmen onder dezelfde voorwaarden als voor vaste werknemers. Op de dag van de verkiezingen moet je met een studentencontract in dienst zijn bij de onderneming en moet je minstens 3 maanden tewerkgesteld zijn in het bedrijf. Je mag geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel/de directie.

Ik heb een flexi-job

Je mag stemmen mits je aan de voorwaarden voldoet die ook voor vaste werknemers gelden: op de verkiezingsdag minstens 3 maanden tewerkgesteld zijn in het bedrijf, verbonden zijn door een contract en niet behoren tot het leidinggevend personeel. Je anciënniteit is de duurtijd van je opeenvolgende contracten van bepaalde duur of je contract voor onbepaalde duur.