Sociaal tarief en energiepremies

Hier vind je een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen waarvan je best even controleert of je er recht op hebt en zo ja, of je ze al hebt gekregen. De eenmalige premie van 80 euro voor wie op 30 september 2021 het sociaal tarief had, is bijvoorbeeld automatisch betaald en dien je niet te checken. Déze maatregelen en premies controleer je best wel.

 

Sociaal energietarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming

Dit is echt superbelangrijk en moet je controleren! Veel mensen weten immers niet dat ze hier recht op hebben. Voor je (gezin) recht kan hebben op de toepassing van het sociaal tarief, dient er reeds een bijkomende, specifieke tegemoetkoming te worden uitbetaald door:

 • hetzij het OCMW,
 • hetzij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap,
 • hetzij de zorgkas (het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid),
 • hetzij de Federale Pensioendienst,
 • hetzij Kind en Gezin, dienst ZOË (via uitbetalers, voorheen kinderbijslagfonds),
 • hetzij het ziekenfonds (tijdelijk voor de verhoogde tegemoetkoming – hier vind je de grensbedragen van de inkomsten)

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast, zodat je zelf niets dient te doen. Je kan ook controleren of je recht hebt op het sociaal tarief door deze link te openen en de vragenlijst in te vullen.

Indien je geen sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas ontvangt maar denkt er recht op te hebben, kan je contact opnemen met de FOD Economie via Ons contacteren | FOD Economie (fgov.be).

 

Basispakket energie

In november en december zal je een basishoeveelheid gas en elektriciteit aan een voordelige prijs krijgen. Dit kan een korting betekenen van bijna 400 euro ( 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit), die verrekend zal worden op je energiefactuur. Deze maatregel geldt voor wie nog geen gebruik maakt van een sociaal tarief.  

Voor alleenstaanden met een jaarlijks netto belastbaar inkomen hoger dan 62.000 euro of een koppel met een jaarlijks netto belastbaar inkomen hoger dan 125.000 euro, (per persoon ten laste komt bij het jaarlijks netto belastbaar inkomen 3.700 euro), zal op deze korting een bijzondere belastingheffing verschuldigd zijn. Wanneer de energiefactuur op meerdere namen staat, wordt de korting overeenkomstig omgedeeld.

Het basispakket gas (5000 KWh) bedraagt  135€ per maand en is van toepassing op

 • alle variabele contracten;
 • alle vaste contracten afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021;
 • ook de consumenten via een gezamenlijke stookinstallatie ontvangen deze tussenkomst.

Het basispakket elektriciteit (1500 KWh) bedraagt 61€ per maand en is van toepassing op

 • alle variabele contracten;
 • alle vaste contracten afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021.

Je dient niets te doen voor deze korting. Ze zal automatisch verrekend worden via de energiefactuur. Je vindt je ‘netto belastbaar inkomen’ in je belastingaangifte (te vinden in MyMinfin). Voor de inkomensgrenzen wordt naar alle waarschijnlijkheid gekeken naar je inkomsten van 2022, die je volgend jaar in je belastingaangifte opneemt.

 

De verwarmingspremie van 100 euro.

Ongeveer iedereen die op 31 maart 2022 een particulier elektriciteitscontract had lopen, zou de verwarmingspremie van 100 euro ontvangen moeten hebben tussen 15 april en 31 juli. Dit geldt dus voor iedereen die een contract op eigen naam had, ook als je bij je partner gedomicilieerd was. Dat contract moet bestemd zijn voor eigen gebruik en niet voor commerciële of beroepsdoeleinden.

Controleer de verwarmingsfacturen die je tussen 15 april en 31 juli 2022 hebt ontvangen: de kleinste fout in je gegevens zoals een schrijffout, verkeerde postcode of ontbrekende gegevens kunnen ervoor gezorgd hebben dat je de premie niet hebt ontvangen. Normaal zou je 100 euro minder hebben moeten betalen op een voorschot- of afrekeningsfactuur van je elektriciteitsleverancier, of het geld ontvangen hebben op de bankrekening die aan je elektriciteitscontract is gekoppeld.

Je hebt géén recht op de verwarmingspremie voor een tweede verblijfplaats, als je een tijdelijke aansluiting hebt, of als je verhuist zonder je elektriciteitscontract op te zeggen én er voor dat adres geen nieuwe bewoner is die een contract afsluit. Je ontvangt ook geen verwarmingspremie als je ergens woont waar je verblijfskosten betaalt (bv. zorgcentra, wooncentra…) of een zakelijk contract hebt voor een bedrijf.

Heb je op 1 augustus 2022 je premie nog niet ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk en zeker vóór 15 oktober contact op met de FOD Economie.

 

‘Mazoutcheque’ van 300 euro

 

Deze eenmalige premie is voor gezinnen die met huisbrandolie (‘stookolie’) of propaan in bulk verwarmen. Bij aankoop van huisbrandolie (mazout) of propaan voor het verwarmen van je hoofdwoning, ontvang je een toelage van 300 euro netto. De toelage geldt voor leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023. Je kan de premie aanvragen tot 31 maart 2023.

Die wordt slechts éénmalig uitgekeerd en zal -na goedkeuring van je aanvraag- door de overheid rechtstreeks op jouw bankrekening overgemaakt worden. Mazoutleveranciers mogen de mazoutcheque dus niet in mindering te brengen op je factuur.

Belangrijk detail: wie de 225 euro al heeft aangevraagd, krijgt de overige 75 euro automatisch gestort. Wie de aanvraag nu nog doet/moet doen, ontvangt meteen het volle bedrag.

Let goed op en vergis je niet: deze premie kan combineerbaar zijn met het sociaal energietarief, de uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds en de verwarmingspremie (als je ook aan die voorwaarden voldoet).

Als je denkt dat je voor deze premie in aanmerking komt, check je best hier nog eens alle gegevens.

Deze premie moet je zelf aanvragen! 

Hoe de aanvraag indienen?

 

De bovenstaande maatregelen en premies raden we je aan zeker te checken. Voor een volledig overzicht en meer informatie surf je naar https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen

Tenslotte is er ook een telefoonnummer beschikbaar van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 17u, van het contactcenter van de federale overheidsdienst economie op het nummer 0800/120.33. Hier zijn (voorlopig) lange wachttijden, dus controleer eerst alle links hierboven voor je met hen belt.