Sociaal tarief en energiepremies

Hier vind je een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen waarvan je best even controleert of je er recht op hebt en zo ja, of je ze al hebt gekregen. De eenmalige premie van 80 euro voor wie op 30 september 2021 het sociaal tarief had, is bijvoorbeeld automatisch betaald en dien je niet te checken. Déze maatregelen en premies controleer je best wel.

 

Sociaal energietarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming

Dit is echt superbelangrijk en moet je controleren! Veel mensen weten immers niet dat ze hier recht op hebben. Voor je (gezin) recht kan hebben op de toepassing van het sociaal tarief, dient er reeds een bijkomende, specifieke tegemoetkoming te worden uitbetaald door:

  • hetzij het OCMW,
  • hetzij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap,
  • hetzij de zorgkas (het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid),
  • hetzij de Federale Pensioendienst,
  • hetzij Kind en Gezin, dienst ZOË (via uitbetalers, voorheen kinderbijslagfonds),
  • hetzij het ziekenfonds (tijdelijk voor de verhoogde tegemoetkoming – hier vind je de grensbedragen van de inkomsten)

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast, zodat je zelf niets dient te doen. Je kan ook controleren of je recht hebt op het sociaal tarief door deze link te openen en de vragenlijst in te vullen.

Indien je geen sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas ontvangt maar denkt er recht op te hebben, kan je contact opnemen met de FOD Economie via Ons contacteren | FOD Economie (fgov.be) of bellen naar 0800 120 33. 

Let op: het uitgebreide sociale tarief loopt af op 1 juli 2023. Begunstigden die dit recht verliezen, moeten vóór 1 juni 2023 een contract sluiten met een leverancier. Meer info vind je hier.

Basispakket energie

Deze maatregel geldt voor wie nog geen gebruik maakt van een sociaal tarief.  Er zijn 2 pakketten met energie (elektriciteit en gas) aan een voordelige prijs die je zal krijgen : pakket 1 voor november en december 2022,  en pakket 2 voor januari, februari en maart 2023. 

Het basispakket elektriciteit bedraagt 122 euro voor pakket 1, en 183 euro voor pakket 2. Het basispakket gas bedraagt 270 euro voor pakket 1, en 405 euro voor pakket 2. Die bedragen worden in mindering gebracht van de voorschot- of afrekeningsfacturen of worden direct op een bankrekening gestort.

Iedereen die voor zijn woning een residentieel contract voor elektriciteit en/of gas heeft, kan van het basispakket elektriciteit en/of genieten, als het contract (op 30 september 2022 voor pakket 1, en op 31 december 2022 voor pakket 2)

  • variabel is of
  • vast is, maar na 30 september 2021 afgesloten of vernieuwd is en
  • niet afgesloten is aan het sociaal tarief.

Voor alleenstaanden met een jaarlijks netto belastbaar inkomen hoger dan 62.000 euro of een koppel met een jaarlijks netto belastbaar inkomen hoger dan 125.000 euro, (per persoon ten laste komt bij het jaarlijks netto belastbaar inkomen 3.700 euro), zal op deze korting een bijzondere belastingheffing verschuldigd zijn. Wanneer de energiefactuur op meerdere namen staat, wordt de korting overeenkomstig omgedeeld.

Je dient niets te doen voor deze korting. Ze zal automatisch verrekend worden via de energiefactuur. Je vindt je ‘netto belastbaar inkomen’ in je belastingaangifte (te vinden in MyMinfin). Voor de inkomensgrenzen wordt naar alle waarschijnlijkheid gekeken naar je inkomsten van 2022, die je volgend jaar in je belastingaangifte opneemt.

Als je, na controle van je energiefacturen en je bankrekening, vaststelt dat je het basispakket elektriciteit niet hebt ontvangen en als je denkt meent ervoor in aanmerking te komen, dan kan je tot 30 april 2023 een aanvraag indienen voor pakket 1, en tussen 24 april en 31 juli voor pakket 2. De procedures vind je hier voor elektriciteit en hier voor gas

 

De pelletpremie van 250 euro

Deze premie wordt aan een huishouden toegekend voor de aankoop van ten minste 500kg pellet in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De premie heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

De pelletpremie van 250 euro netto is niet beschikbaar voor burgers die de verwarmingstoelage van 300 euro (stookolie/propaan), het basispakket gas of het sociaal tarief voor gas ontvangen.

Je kan de pelletpremie online indienen via het elektronisch platform of per aangetekende zending.  Druk het aanvraagformulier dan af, of vraag het aan uw verdeler, en stuur uw ingevulde en ondertekende formulier evenals de bijlagen voor 30 april 2023 per aangetekende zending naar het het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Pelletpremie 250 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
 

Let op, er zijn twee soorten formulieren: voor een individuele woning en voor een woning in mede-eigendom. Meer info over de pelletpremie vind je hier. 

 

‘Mazoutcheque’ van 300 euro

Deze eenmalige premie is voor gezinnen die met huisbrandolie (‘stookolie’) of propaan in bulk verwarmen. Bij aankoop van huisbrandolie (mazout) of propaan voor het verwarmen van je hoofdwoning, ontvang je een toelage van 300 euro netto. De toelage geldt voor leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023. Je kan de premie aanvragen tot 30 april 2023.

Die wordt slechts éénmalig uitgekeerd en zal -na goedkeuring van je aanvraag- door de overheid rechtstreeks op jouw bankrekening overgemaakt worden. Mazoutleveranciers mogen de mazoutcheque dus niet in mindering te brengen op je factuur.

Belangrijk detail: wie de 225 euro al heeft aangevraagd, krijgt de overige 75 euro automatisch gestort. Wie de aanvraag nu nog doet/moet doen, ontvangt meteen het volle bedrag.

Let goed op en vergis je niet: deze premie kan combineerbaar zijn met het sociaal energietarief, de uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds en de verwarmingspremie (als je ook aan die voorwaarden voldoet).

Als je denkt dat je voor deze premie in aanmerking komt, check je best hier nog eens alle gegevens.

Deze premie moet je zelf aanvragen! 

Hoe de aanvraag indienen?

 

De bovenstaande maatregelen en premies raden we je aan zeker te checken. Voor een volledig overzicht en meer informatie surf je naar https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen

Tenslotte is er ook een telefoonnummer beschikbaar van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 17u, van het contactcenter van de federale overheidsdienst economie op het nummer 0800 120 33. Hier zijn (voorlopig) lange wachttijden, dus controleer eerst alle links hierboven voor je met hen belt. Je houdt best ook een factuur bij de hand van september 2022 voor pakket 1, en  december 2022 voor pakket 2.