Sociaal-Economische Barometer 2010

November 2010
Publicaties

Aan de hand van cijfers inzake armoede, loon, inkomen, werkgelegenheid, sociale zekerheid, productiviteit, loonkost, overheidsfinanciën, energie en klimaat maken we de balans op van ons sociaal model en de economie.

Vakbond ABVV | Sociaal-Economische Barometer 2010