Save the date: pensioenactie in gemeenschappelijk vakbondsfront

dinsdag, 27 Maart 2018
Nieuws

ACV, ABVV en ACLVB zullen op 16 mei een pensioen-actie organiseren in Brussel.

Met de verdeling van een miljoen pensioenkranten hebben de vakbonden de voorbije dagen ingezet op het op grote schaal informeren en sensibiliseren voor betere pensioenen. De pensioen-actie in mei zal op dit elan verder gaan.

Meer info volgt zodra de invulling van deze actie concreter is.