Samen in actie want zij besparen en jij betaalt

vrijdag, 30 November 2018
Nieuws

Wij willen het anders. Samen kan het ook anders. Daarom voeren we samen actie op vrijdag 14 december.

De regering-Michel met N-VA, CD&V, Open Vld en MR organiseert sinds 2014 een ware sociale afbraak. Bekijk hier de schandalig lange lijst met onrechtvaardige, asociale en oneerlijke ingrepen. 

Voor meer koopkracht

De Belgische werknemers hebben de afgelopen drie jaar 2,3% aan koopkracht verloren. De indexsprong, lage loonstijgingen, hogere accijnzen en de afbouw van cruciale publieke voorzieningen, zoals openbaar vervoer, hebben het gezinsinkomen uitgehold. Voor veel gezinnen is het een hele opgave om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

En het is nog niet alles. In de ‘arbeidsdeal’ van de regering zitten maatregelen die opnieuw onze koopkracht aantasten zoals het afschaffen van de anciënniteitsbarema’s en een verdere daling van de werkloosheidsuitkeringen.

De regering legt bovendien de lonen de komende jaren aan banden via de loonwet. Uit de eerste inschattingen blijkt dat er simpelweg geen enkele onderhandelingsmarge zal zijn voor 2019-2020, dus geen enkele loonstijging (boven de index die ervoor zorgt dat je loon de prijsstijgingen volgt).

Op #14december eisen wij:

  • voldoende onderhandelingsmarge voor loononderhandelingen 2019-2020

  • een interprofessioneel akkoord, een kader dat een reële loonsverhoging geeft aan alle werknemers

  • een verhoging van het minimumloon richting 14 euro per uur of 2.300 euro per maand

  • het optrekken van alle minimumuitkeringen tot ruim boven de armoedegrens en alle sociale uitkeringen welvaartsvast maken

Voor werkbare loopbanen en leefbare pensioenen

Onze pensioenen zijn sinds de start van de regering-Michel de inzet van een politiek spel waarbij de gepensioneerden van vandaag én die van morgen de verliezers zijn. Langer en meer werken voor minder pensioen, is het enige wat deze regering nog lijkt bezig te houden. Zij zijn stekeblind en potdoof voor de realiteit op de werkvloer. Want wat te denken over hun plannen voor zware beroepen? Wat te denken over de zo-goed-als afschaffing van het brugpensioen of over de landingsbanen die ook alsmaar onbereikbaar worden voor oudere werknemers?

Wij richten ons niet enkel tot de ministers, maar wijzen ook op de verpletterende verantwoordelijkheid van de werkgeversorganisaties die in het sociaal overleg de agenda van de regering willen doorvoeren.

Op #14december eisen wij:

  • de terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar
  • een werkbaar loopbaaneinde met behoud van de huidige voorwaarden brugpensioen en landingsbanen vanaf 55 jaar
  • een oplossing op maat van de werknemers in kader van zware beroepen, zonder pensioenverlies
  • en een minimumpensioen van 1.500 euro

Links en downloads