Rol arbeidsgeneesheer bij al dan niet uitvoeren alcohol en/of drugtesten

November 2010
Publicaties

In 10 vragen en antwoorden overlopen we de opdrachten van een arbeidsgeneesheer bij preventief gezondheidsonderzoek en de waarborgen voor het privéleven van werknemers.

Vakbond ABVV | Rol arbeidsgeneesheer bij uitvoeren alcohol en/of drugtesten