Reality check: sociaal-economische barometer ABVV

woensdag, 10 Oktober 2018
Pers

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2019 maakt het ABVV de sociaal-economische balans op van vier jaar regering-Michel. Dit oogt niet fraai. De regering van N-VA, CD&V, Open Vld en MR blinkt uit in asociaal en onrechtvaardig beleid.

We fileren het regeringsbeleid op vlak van werkgelegenheid, koopkracht, sociale zekerheid, pensioenen … De sociaal-economische barometer leest als een echte reality check om de beweringen van Michel en co tegen het licht te houden. Het werpt bovendien een andere blik op de hoeraberichten vanuit patronale hoek.

Naast de sociaal-economische indicatoren vanuit officiële instanties integreert de ABVV-barometer ook een reeks kwalitatieve parameters, die een beter beeld geven van de levenskwaliteit van werknemers, gepensioneerden en werkzoekenden in dit land.

 

Feit 1 – De koopkracht van de Belgen daalt

De Belg verloor gemiddeld 1,7% koopkracht over de jaren 2016 en 2017.

 

Feit 2 – De reële werkloosheid daalt niet

 

Het klopt dat de werkloosheid daalt, iedere maand pakt de RVA uit met klinkende cijfers. Historisch gezien lijken we goed bezig. Wat men er niet bij verteld, is dat deze regering een pak werkzoekenden niet langer in de statistieken opneemt. Volgende mensen tellen blijkbaar niet mee:

 • Jong afgestudeerden (eerste jaar, geen uitkering): 42.000
 • Verplicht ingeschreven werklozen zonder recht op werkloosheidsuitkering: 68.000 werkzoekenden
 • Werklozen die zich vrijwillig inschreven als werkzoekende: 40.000

 

Feit 3 – Jobcreatie sinds het aantreden van de regering-Michel is zwak. Bovendien gaat het vooral om precaire jobs

De recentste cijfers van Eurostat tonen een uiterst matige evolutie van de tewerkstelling in ons land.

Er kwamen 132.913 banen bij tijdens deze legislatuur. Het ABVV betreurt dat het voornamelijk gaat om weinig kwalitatieve jobs:

 • 53% tijdelijke jobs
 • 41% voltijdse jobs
 • 6% occasioneel of uitzendwerk of seizoenarbeid

 

Feit 4 – De mentale of emotionele belasting heeft zware gevolgen voor de gezondheid van werknemers

De stijging van het aantal burn-outs en depressies is een symptoom van het slechte arbeidsklimaat waarin veel werknemers vandaag de dag moeten werken.

 

Feit 5 – De pensioenen zijn te laag om waardig van te leven

 

Voor vrouwen Voor vrouwen bedraagt het gemiddeld pensioen 882 euro per maand. Dat is een heel stuk onder de Europese armoedegrens. Het gemiddeld wettelijk pensioen voor mannen ligt op 1.182 euro. De gemiddelde kostprijs van een rusthuis ligt een pak hoger.

 

Feit 6 – De regering investeert te weinig in duurzame mobiliteit en infrastructuur

België bengelt onderaan op vlak van investeringen in mobiliteit en de daarbij horende infrastructuur. Nochtans heeft mobiliteit een grote impact op de aantrekkingskracht van een bepaald land voor investeerders.

Meer op www.abvvbarometer.be

Deze cijfers en de verhalen op de werkvloer tonen dat de regering dringend werk moet maken van een sociaal en economische rechtvaardig beleid. Het ABVV heeft hierover tal van waardevolle aanbevelingen.

In het kader van onze campagne ‘Samen kan het anders’ vraagt het ABVV:

 • Collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen
 • Een minimumloon van 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand
 • Een minimumpensioen van 1.500 euro
 • De wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar
 • Publieke investeringen voor kwalitatieve en toegankelijke mobiliteit
 • Rechtvaardige fiscaliteit waarin ook grote ondernemingen en grote vermogens bijdragen