Persbericht ACV - ABVV - ACLVB : Onderhandelingen welvaartsenveloppe moeten zonder keurslijf gebeuren

woensdag, 09 September 2020
Pers

 

 

De gezondheidscrisis volgend op de uitbraak van Corona heeft de ongelijkheid vergroot, maar desondanks stellen we vast dat de werkgeversorganisaties nog altijd niet het belang van sociaal overleg hebben ingezien. Zij weigeren namelijk om op tijd een gemeenschappelijk advies uit te brengen over de zogenaamde 'Welvaartsenveloppe'.  

Normaliter wordt deze enveloppe toegevoegd aan de indexatie van de uitkeringen. Ze bevat een vast budget waarmee de sociale gesprekspartners (met goedkeuring van de regering) werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen in geval van arbeidsongeval en beroepsziekten kunnen verhogen bovenop de normale indexatie.  De werkgevers willen dit debat voor een zoveelste keer koppelen aan de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord 2021-2022 (IPA) wat de kansen op echte sociale vooruitgang voor de werknemers aanzienlijk verkleint.

Voor het ABVV, het ACV en de ACLVB is de strijd tegen armoede zeker met de uitdagingen van vandaag, een absolute prioriteit. Daarvoor leggen we de regeringsonderhandelaars voor om:

  • alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens;
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand in te voeren;
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, ook voor artiesten;
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen;
  • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

Daarom organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront op 28 september in het hele land acties en dit in strikte overeenstemming met de geldende gezondheidsregels.