10.12.2018

Het politieke circus en daarbij horende mediacircus dat de werknemers de jongste dagen hebben meegemaakt, kent eindelijk een ontknoping.

28.11.2018

De Internationale arbeidsorganisatie berekende dat de Belgische werknemers de afgelopen drie jaar 2,3% aan koopkracht verloren.

26.10.2018

Vandaag heeft het Federaal Comité van het ABVV een algemeen mobilisatieplan goedgekeurd om de sociale rechtvaardigheid te herstellen.

01.10.2018

Pensioenactie in gemeenschappelijk vakbondsfront

15.03.2018

Vanaf 1 april 2018 zal de meerderheid van de langdurig zieke werknemers die geleidelijk aan het werk hervatten een lagere ziekte-uitkering ontvangen dan vandaag.