Omhoog met de lonen bovenaan

 

Omhoog met de lonen

Energiefacturen, prijzen aan de pomp, rekeningen aan de winkelkassa… Het wordt allemaal te veel. We hebben dringend ademruimte nodig. Bij veel gezinnen staat het water hen aan de lippen. Zij slagen er niet in hun energiefactuur te betalen. Werknemers die zich met de auto naar het werk moeten verplaatsen, betalen zich blauw. Schulden stapelen zich op. De situatie op het terrein is dus zeer ernstig.

Het ABVV lanceert een campagne met als slogan ‘omhoog met de lonen’. In de loop van de komende weken en maanden gaan we de boer op met maar 1 doel voor ogen: meer koopkracht.

Koopkracht, koopkracht, koopkracht

De koopkracht van de gezinnen beschermen, versterken, bewaken… dat is prioriteit 1 van onze prioriteiten. In tijden van crisis – of dat nu door een virus, recessie of oorlog komt – is het belangrijk dat er snel geschakeld wordt. De druk die velen vandaag voelen door financiële problemen, moet dringend verlicht worden. En er zijn wel degelijk manieren om de koopkracht op peil te houden en zelfs te versterken.

Dat moet op korte en middellange termijn gebeuren. Op korte termijn moet de regering bijkomende maatregelen nemen om de facturen van de gezinnen betaalbaar te houden. Die maatregelen moeten doeltreffend zijn, van duurzame aard en dus onmiddellijk effect hebben.  

Op middellange termijn is er onze loonvorming. Elke 2 jaar wordt er door de werkgeversorganisaties en vakbonden onderhandeld over loonsverhogingen voor de twee daaropvolgende jaren (in een Interprofessioneel Akkoord of IPA). Dat gebeurt aan de hand van een loonnorm die door de Wet van ‘96, de loonnormwet, wordt bepaald. In 2017 werd die loonnormwet door de regering-Michel aangepast. De werkgevers waren hiermee fel in hun nopjes want sindsdien is er geen sprake meer van echte loonsverhogingen. Er werd zodanig gemorreld aan het mechanisme dat de huidige Wet van ’96 verhindert dat de lonen op een rechtvaardige manier verhoogd kunnen worden omdat er een loonnorm wordt opgelegd die niet overeenstemt met de economische realiteit zoals de winstmarges van de ondernemingen. 

Die wet zit dus verkeerd in elkaar. Met de andere vakbonden verzamelden we ondertussen bijna 90.000 handtekeningen met een petitie waarin we aan het parlement vragen gehoord te worden om onze standpunten uit de doeken te doen. De vereiste 25.000 handtekeningen zijn al lang binnen, maar je kan de petitie nog tekenen tot 31 maart.

Naast een verbeterde loonnormwet, moet het ook duidelijk zijn dat er aan het systeem van de automatische loonindexering niet kan worden geraakt. Want gelukkig hebben we nog het systeem van onze index die een belangrijke schokdemper is en de gezinnen beschermt bij zware tegenslagen zoals we die hebben gekend.

Structurele veranderingen zijn nodig:

  • een definitieve btw-verlaging naar 6% voor elektriciteit en aardgas;
  • het uitbreiden van de doelgroep voor sociaal tarief bestendig maken;
  • het opnemen van brandstof in de prijzenindex zodanig dat lonen en uitkeringen die prijsstijgingen volgen;
  • de invoering van een omgekeerd cliquetsysteem op energieprijzen en prijzen aan de pomp zodanig dat die prijzen gecorrigeerd worden;
  • het afromen van de overwinsten van de energiebedrijven en ze laten terugvloeien naar de gebruikers, in de eerste plaats de werknemers en de gezinnen;
  • loongelijkheid tussen vrouwen en mannen en dus het wegwerken van de loonkloof van 22.7%;
  • en tot slot de hervorming van de loonnormwet en de handhaving van onze automatische loonindexatie.

 

Download ons campagnemateriaal

 

€ 14/u - € 2.300/maand. Dat is het minimum!

De BTW op 6%. Dat is geen luxe!

Vrouwen verdienen 22.7% minder dan mannen. Vind jij dat correct?

Eerlijke belastingen. Iedereen moet bijdragen. 35% op een gemiddeld loon, 0% op beurswinsten. Vind jij dat correct?

Het leven is duur. De automatische indexering is broodnodig.

Pensioenen. € 1.500 per maand. Dat is een absoluut minimum!

Loonmarge. 1.1% in 2018, 0.4% in 2020, 0% in 2022? Vind jij dat correct?

Jpg € 14Jpg eerlijke belastingenJpg energie 6% btwJpg indexeringJpg loonmarge

 

Jpg pensioenenJpg loonkloof