NEE tegen geweld op vrouwen, HALT aan seksisme!

maandag, 29 November 2021
Nieuws

Op 28 november voerde het ABVV mee actie in het kader van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Een dag om stil te staan bij het lot van veel vrouwen en meisjes die al te vaak in stilte moeten lijden. Een dag om actie te ondernemen tegen geweld op vrouwen en seksisme op de werkvloer en in de samenleving. Een dag die het ABVV niet zomaar voorbij liet gaan.

Seksisme is slechts het topje van de ijsberg die structurele genderongelijkheid is. Het begint met seksueel taalgebruik of grapjes, vasthouden aan genderstereotypen, ongelijke behandeling en kansen, maar kan snel overgaan tot aanranding, verkrachting en zelfs moord. Lees hieronder de onthutsende cijfers.