Nationale betoging voor vakbondsvrijheden en tegen sociale dumping

22 mei 2023, 10:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Vandaag Delhaize, wie is morgen aan de beurt?

De syndicale vrijheden in België liggen al jaren onder vuur maar bereiken met het conflict bij Delhaize een nieuw hoogtepunt. Met het massaal inzetten van deurwaarders en politie aan stakingspiketten in heel het land, wordt het recht op collectieve actie hardhandig vertrappeld.

Actievoerders worden bedreigd met dwangsommen die oplopen tot 1000 euro. Anderen worden opgepakt en gehandboeid omdat ze staken, of moeten de nacht in de cel doorbrengen omwille van een solidariteitsactie ...  Met grootschalig machtsvertoon probeert men actievoerders te intimideren.

Een rechter besliste na een eenzijdig verzoekschrift dat vakbonden niet langer de toegang tot winkels en depots mogen belemmeren. En dat over gans het land en voor de komende weken. De rechtbanken zijn zo van oordeel dat de economische belangen van een bedrijf belangrijker zijn dan het stakingsrecht, en dat de vrijheid om handel te drijven zwaarder weegt dan het recht op collectieve actie. Het verdedigen van sociale en syndicale rechten wordt zo onmogelijk gemaakt in België, tegen de uitspraak in van het Europees Comité voor Sociale Rechten.

Dit kan zo niet langer. Het sociaal overleg wordt in de kiem gesmoord en gecriminaliseerd. Vakbondsactie is geen misdaad!

Sociaal overleg en sociale actie zijn cruciaal om de werkomstandigheden over alle sectoren te verbeteren. We zien in verschillende takken van de economie steeds meer vormen van sociale dumping opduiken.

Daarbij gaat het om detachering van werknemers tot regelrechte mensenhandel, zoals het geval was bij Borealis of Proximus. Maar ook om werkgevers die massaal beroep doen op korte arbeidscontracten, interim of studentenarbeid. En – zoals nu ook gepland bij Delhaize – het verplaatsen van werknemers naar andere paritaire comités waar de arbeidsvoorwaarden minder gunstig zijn. Rode draad: meer winst voor de aandeelhouders, minder loon en minder gunstige werkomstandigheden voor de werknemers.

Enkel met sterke vakbonden kunnen deze praktijken een halt worden toegeroepen.

Wij willen geen tweederangswerknemers. Respect en gelijke rechten voor iedereen!

STOP DE AANVALLEN OP VAKBONDSVRIJHEDEN

STOP SOCIALE DUMPING

NATIONALE BETOGING IN BRUSSEL OP 22 MEI 

(verzamelen vanaf 10u aan Brussel-Noord)

Links en downloads