Naar een solidariteitsfonds voor de minimumlonen

woensdag, 24 Februari 2021
Nieuws

In het kader van de onderhandelingen voor een Interprofessioneel Akkoord voor ‘21-‘22, legt het ABVV de oprichting van een solidariteitsfonds voor de minimumlonen op de onderhandelingstafel.

 

Wat? Waarom? Hoe?

Het ABVV is al jaren dé voortrekker als het op hogere minimumlonen aankomt. Bij de werkgevers stellen we vast dat er weinig enthousiasme is om effectief iets te doen aan de laagste lonen. Dat was ook zo bij de onderhandelingen over het vorige Interprofessioneel Akkoord dat ook om die reden door het ABVV niet werd goedgekeurd.

Wij blijven echter op dezelfde nagel kloppen en willen dat er werk wordt gemaakt van hogere minimumlonen. Dat kan via een solidariteitsfonds waar alle werkgevers een bijdrage in storten, om de extra kost te compenseren van ondernemingen die de minimumlonen moeten optrekken. Een werkgeversbijdrage van bijvoorbeeld 0,2% van de loonmassa zou het mogelijk maken om de minimumlonen met 1 euro per uur te verhogen.

Een verbetering van essentieel belang dat duizenden werknemers in staat stelt hun koopkracht te verhogen. Niet in het minst de werknemers die in essentiële sectoren werken waar lage lonen schering en inslag zijn.

Dit solidariteitsfonds moet een middel zijn in onze syndicale strijd om de minimumlonen te verhogen naar 14 euro per uur of 2.300 euro per maand. Een verhoging die ook niet kan meetellen voor de berekening van de loonnorm.