Bereken de loonkloof V/M in jouw onderneming

In de sociale balans, het deel van de jaarrekening (volume 6) van de onderneming gericht op tewerkstelling en opleiding, zit een pak informatie over het personeelsbeleid. Het is een uitstekend instrument om objectieve en onweerlegbare feiten te verzamelen over de tewerkstelling en de verloning van mannen en vrouwen in jouw onderneming.

De sociale balans wordt jaarlijks meegedeeld aan de ondernemingsraad (is die er niet dan gaat de info naar de vakbondsafvaardiging) en aan het comité voor preventie en bescherming op het werk in ondernemingen met 50 tot 100 werknemers, gelijktijdig met de economische en financiële informatie. Dit is dus vóór de jaarlijkse algemene vergadering.

Om de loonkloof te berekenen heb je jaarrekening nodig van jouw onderneming. Heb je die niet, dan kan je die inzien op de website van de Nationale Bank van België.

Let op!

  • In de sociale balans staat de eerste kolom voor het totaal. Dit totaal gebruiken we hier niet. Kijk dus enkel naar de kolommen mannen en vrouwen. 
  • Je kan de gegevens inbrengen tot 2 cijfers na de komma. Rond af naar boven. Bijv.: 1,4567 wordt 1,46.
  • Voor cijfers na de komma: gebruik het kommateken en niet een punt.

Vul onderstaande gegevens in en ontdek hoe groot de loonkloof V/M is in jouw onderneming.


Code Mannen Vrouwen

Gemiddeld aantal medewerkers

Voltijds 1001
Deeltijds 1002
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) * 1003

Aantal gepresteerde uren

Voltijds 1011
Deeltijds 1012
Totaal 1013

Personeelskosten

Voltijds 1021
Deeltijds 1022
Totaal 1023
Bedrag van de voordelen bovenop het loon ** 1033

* Voltijds equivalent of VTE: om correct te kunnen vergelijken rekenen we met VTE. Het totaal aantal gepresteerde arbeidsdagen en -uren wordt omgerekend in het aantal voltijdse banen dat ermee overeenstemt. Iemand die 12 maanden voltijds werkt = 1 VTE. Iemand die een jaar halftijds werkt = 0,5 VTE. Bijv: als een werknemer op 01/07, van een 12 maanden tellend jaar halftijds in dienst wordt genomen, wordt de volgende formule toegepast (0,50 (halftijds) x 6/12(werkt er 6 maand)) = 0,25 VTE.

** Voordelen bovenop het loon zijn extra-legale voordelen die voor de werknemer niet belastbaar zijn zoals groepsverzekeringen, hospitalisatie- en pensioenverzekeringen, maaltijdcheques, bedrijfswagens, tankkaarten, enz.

Met deze resultaten kan je een dossier samenstellen over de (on)gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het bedrijf. Stel volgende vragen en breng dit alles daarna ter sprake in de overlegorganen.

  • Is er sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen in jouw onderneming? Indien wel, waarom is er een loonverschil?
  • Is er meer deeltijds werk bij vrouwen?
  • Is deeltijds werk vrijwillig gekozen of opgelegd? Weet dat deeltijds werk gevolgen heeft voor de sociale rechten, bijv. werkloosheidsuitkeringen of pensioen.
  • Oefenen vrouwen lagere functies uit?
  • Is er sprake van 'glazen muren', waardoor vrouwen terecht komen in afdelingen die wel eens gezien worden als minder ‘€˜strategisch‘ voor de onderneming zoals administratie of personeelsbeleid? Is er sprake van een 'glazen plafond', alsof vrouwen op een onzichtbaar plafond stoten als ze hogerop willen? Is er een 'sticky floor', of zijn er onzichtbare hinderpalen waardoor vrouwen belet worden door te stoten tot hogere functies? Welke organisatie- en gedragsvooroordelen spelen hierin een rol? Hoe kan je dit veranderen?
  • Is er een verschil in de verhouding tussen de loonkosten v/m en de kosten van de voordelen bovenop het loon v/m?