Lonen en sociale uitkeringen dringend optrekken

vrijdag, 29 Maart 2019
Pers

Het Federaal comité van het ABVV heeft zich dinsdag uitgesproken over het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Dat ontwerp bevatte een aantal positieve zaken zoals enkele verbeteringen voor de eindeloopbaanregelingen SWT en landingsbanen. En zoals de verbetering van de sociale (minimum)uitkeringen via de welvaartsenveloppe (ook al maakt dit eigenlijk geen deel uit van een IPA). Maar de instanties van het ABVV hebben het ontwerp van IPA niet goedgekeurd, vooral omdat de koopkrachtmaatregelen ruim onvoldoende zijn.

Zowel de loonmarge voor de onderhandelingen op sector- en bedrijfsniveau als de verhoging van het minimumloon zijn veel te beperkt:

  • ook al werd de voorgestelde loonmarge door onze stakingsactie opgetrokken van 0,8% naar 1,1%, blijft dit ruimschoots onvoldoende in het licht van de productiviteit en winsten die bedrijven vandaag noteren;
  • het extraatje voor de laagste lonen, de minimumlonen, is gewoonweg ondermaats. 10 eurocent extra voor een uurloon van 9,65 euro stelt te weinig voor.

Er komt dus geen Interprofessioneel akkoord voor 2019- 2020 vermits alle organisaties het eens moeten zijn.

De regering probeert de maatregelen van het afgekeurde IPA nu toch uit te voeren. De loonmarge van 1,1% wil ze opleggen via een Koninklijk Besluit. De andere maatregelen wil ze uitvoeren op voorwaarde dat het ABVV ook zijn handtekening plaats onder alle ontwerp- cao’s, waaronder de cao-minimumloon.

Als ABVV willen we uiteraard dat de positieve zaken voor de werknemers uitvoering krijgen, maar natuurlijk kunnen we het afgekeurde ontwerp van IPA nu niet onverkort en volledig mee uitvoeren …onder een andere vorm.

  • om duidelijk te zijn: als de cao-minimumlonen maar blijft wat ze nu is, dan kunnen we die niet onderschrijven;
  • en het kan niet dat de regering -onder het mom van ‘akkoord gaan met alles of niets’- de verbetering van de sociale uitkeringen hierdoor op de helling zou zetten.

In moeilijke omstandigheden moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen, en dat in het belang van de werknemers, actieven en niet-actieven. Daarom wil het ABVV dat:

  • de sociale gesprekspartners de cao’s afsluiten waarover consensus bestaat, zoals de cao’s over landingsbanen/SWT, en snel het overleg verder zetten over een substantiële verbetering van het minimumloon op korte termijn;
  • de regering het advies van de sociale gesprekspartners over de invulling van de welvaartsenveloppe onverkort uitvoert;
  • het sectoroverleg dat binnenkort van start gaat, in elk geval inzet op een verbetering van de laagste lonen.

Als ABVV blijven we de komende weken en maanden verder mobiliseren rond meer koopkracht en ‘the fight for fourteen’ in het bijzonder.