Langdurig zieken: lapt de regering het sociaal overleg opnieuw aan haar laars?

woensdag, 10 April 2019
Pers

De recentste RIZIV-cijfers leren dat eind juni 2018 maar liefst 415.000 Belgen langer dan een jaar ziek waren. Dat zijn er 71.000 meer dan bij het aantreden van de regering-Michel.

In 2018 werden 7 werknemers op 10 die een re-integratieproces doorlopen hadden, door de preventieadviseur-arbeidsarts afgeschreven in het kader van de re-integratieprocedure van minister Maggie De Block. Dit laat de werkgever toe om de arbeidsovereenkomst te verbreken zonder vergoeding en zonder vooropzeg.

Verontrust door deze cijfers, formuleerden de sociale gesprekspartners twee unanieme adviezen. Hierin werden enkele wijzigingen aangedragen, waaronder:

  • voorafgaand overleg vóór elke beslissing van de arbeidsarts;
  • verlenging van de beroepstermijn tot 21 kalenderdagen, terwijl die vandaag slechts 7 werkdagen bedraagt;
  • beter rekening houden met de aanbevelingen van de arbeidsarts om de werkomstandigheden aan te passen.

Dit zou het aantal arbeidsovereenkomsten dat beëindigd wordt wegens medische overmacht gevoelig doen dalen.

Het had er alle schijn van dat de regering-Michel het hiermee eens was en dit advies van de Nationale Arbeidsraad ter harte ging nemen. Nu blijkt dat de huidige minderheidsregering afziet van het ontwerp tot aanpassing van de regelgeving.

Het ABVV aanvaardt niet dat op die manier duizenden werknemers ‘afgeschreven’ worden en dat de regering zich niet in het minst bekommert om hun lichamelijke én financiële gezondheid.

Op een moment waarop werkgevers klagen over een tekort aan arbeidskrachten, zou het onbegrijpelijk zijn dat deze regering – die meestal zeer goed naar de werkgevers luistert – geen werk maakt van een duurzame re-integratie van langdurig zieke werknemers. Bovendien zou een doeltreffende re-integratie onze sociale zekerheid ten goede komen.

Het ABVV eist dat beide adviezen (advies 2099 van 25 september 2018 van de Nationale Arbeidsraad en het advies 219 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk) integraal uitgevoerd worden.