Keuzevrijheid van de vrouw is een fundamenteel mensenrecht

maandag, 27 Juni 2022
Nieuws

De vrijheid van de vrouw om over haar eigen lichaam te beslissen komt in de Verenigde Staten weer op losse schroeven te staan. Voor het ABVV is dit een zware inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden.

Het Amerikaans Hooggerechtshof besliste vorige week om een 50 jaar oud arrest (Roe vs. Wade) te herzien. Dat arrest uit 1973 bepaalde dat Amerikaanse staten het recht op abortus van zwangere vrouwen niet mogen belemmeren omdat zulke maatregelen tegen de Amerikaanse grondwet zouden ingaan. Op 24 juni 2022 besliste het Supreme Court, dat door conservatieve rechters wordt gedomineerd, om dit arrest om te keren.

Het arrest van 24 juni (Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization) maakt het mogelijk voor individuele staten in de VS om allerlei maatregelen te treffen om vrijwillige zwangerschapsbeëindiging onmogelijk te maken, of zelfs volledig te verbieden.

Verschillende doorgaans door conservatieven gedomineerde staten in het zuiden van de VS, gaven al aan zeer snel stappen in die richting te ondernemen.

Dit is een zware klap voor de mensenrechten, vrouwenrechten en in het bijzonder de soevereiniteit van de vrouw over haar eigen lichaam. Vrouwen die een zwangerschap om eender welke reden willen beëindigen, zullen zich genoodzaakt zien een illegale abortus te laten uitvoeren, met alle schrijnende gevolgen voor hun mentale en fysieke gezondheid van dien.

Het arrest van het Hooggerechtshof treft, zoals zo vaak het geval is, vooral arme vrouwen en vrouwen die behoren tot minderheden. Vrouwen die het zich financieel kunnen veroorloven, kunnen desnoods naar een staat reizen – of zelfs naar het buitenland – waar abortus wettelijk toegelaten is.

Dit arrest onderlijnt het belang van de onafhankelijkheid van rechtbanken ten aanzien van de politiek, want anders wordt opnieuw het gedachtegoed van extreemrechts gevoed ten nadele van onze progressieve rechten.

Deze gebeurtenis is ook voor onze contreien een wake-up call dat sociale verworvenheden niet voor eeuwig verworven zijn, in de VS, in Europa of elders. Zo is abortus nog volledig illegaal in Malta, een EU-lidstaat, zelfs wanneer het leven van de moeder in gevaar is. In andere conservatieve EU-landen zoals Polen zien we dat de toegang tot abortus systematisch wordt bemoeilijkt.

Het ABVV eist de volledige depenalisering van abortus, evenals de uitbreiding van het recht op abortus tot 20 weken, de afschaffing van de 6 dagen bedenktijd en de verankering hiervan in de Grondwet. Want ook in ons land riskeren vrouwen en dokters nog strafrechtelijke sancties (tot zelfs een gevangenisstraf) als ze de wettelijk bedenktijd van zes dagen of de maximumtermijn van één trimester niet respecteren. Ieder jaar trekken nog steeds ongeveer 500 vrouwen naar Nederland om daar een abortus te laten uitvoeren omdat de termijn van 12 weken overschreden is en het daar in alle veiligheid tot 22 weken kan gebeuren. Ook werd er onlangs de bedenktijd afgevoerd, wegens te betuttelend.

In 2019 werd abortus als pasmunt gebruikt om een federale regering te vormen. Sindsdien werd onze eis voor de versoepeling van de abortuswet op de lange baan geschoven of zelfs doodgezwegen. Ook al is dit niet in het regeerakkoord opgenomen, eisen we dat het parlement hier een initiatief neemt voor het einde van deze legislatuur. Abortus behoort tot de absolute keuzevrijheid van de vrouw en moet in alle veiligheid in eigen land kunnen gebeuren.

Ten slotte zorgt een verbod op abortus in geen geval voor minder abortussen. Het zorgt daarentegen wel voor een veel groter aantal onveilig uitgevoerde abortussen. In die zin is de beslissing van het conservatief Hooggerechtshof echt een terugkeer in de tijd op vlak van mensenrechten.