Vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties roepen Belgisch parlement op om Frontex-wetsvoorstel te verwerpen

donderdag, 02 mei 2024
Pers

Op de dag van de stemming van de Frontex-wet, uiten verschillende vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties hun bezorgdheid over het wetsontwerp dat op tafel ligt. Het voorstel zou Frontex, de Europese Grens- en Kustwacht, uitgebreide bevoegdheden verlenen op Belgisch grondgebied.

Concreet zou dit betekenen dat Frontex-agenten gewapend mogen zijn en arrestaties kunnen uitvoeren in het kader van grensbewaking en gedwongen terugkeer, mits er een Belgische politieagent aanwezig is. Echter, de formulering in het wetsvoorstel laat ruimte voor interpretatie, wat zorgen baart dat Frontex-agenten zonder toezicht kunnen handelen.

De Raad van State heeft reeds aangedrongen op verduidelijking van deze bevoegdheden, de omstandigheden waarin Frontex-agenten zelfstandig mogen optreden, en in welke gevallen ze kunnen overgaan tot een arrestatie. De huidige onduidelijkheid baart zorgen over de transparantie van het proces.

Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, voegt toe: “Vrijheidsberoving van een persoon en het gebruik van geweld vormen een ernstige inbreuk op de rechten van een persoon. Het voorstel om Frontex vergelijkbare bevoegdheden te geven als onze federale politie roept vragen op over de autonomie van deze agenten en de waarborgen tegen misbruik. Tot op heden blijven die vragen onbeantwoord.”

Daarnaast is de reputatie van Frontex bijzonder kwalijk. Recente bevindingen van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) onthulden betrokkenheid van Frontex-medewerkers bij illegale pushbacks en mensenrechtenschendingen in Griekenland. De organisaties wijzen op het groeiende risico op misbruik en schendingen wanneer Frontex-agenten zonder duidelijke bevoegdheden optreden.

"Gezien de problematische geschiedenis van Frontex met politiegeweld en illegale pushbacks, is het essentieel dat dit wetsvoorstel grondig wordt heroverwogen," stelt Claus. "We dringen er bij het parlement op aan om tegen het wetsvoorstel te stemmen tot er volledige duidelijkheid komt over de rol en de bevoegdheden van, en over de controle van de acties van Frontex-agenten op Belgisch grondgebied”.

Ondertekenaars:

 • ABVV
 • ACV
 • Orbit vzw
 • Amnesty International Vlaanderen
 • Move
 • Beweging.net
 • SAAMO
 • Caritas International
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 • JRS Belgium
 • 11.11.11