Versoepeling van de quarantaineregels : de werkwereld heeft geen zeg hierin gehad

woensdag, 05 Januari 2022
Pers

Vlak na de feestdagen nam de regering een eerste “goede voornemen” voor 2022 : de quarantaineregels na een "hoog-risico-contact" zullen aanzienlijk versoepeld worden, ja zelfs tot een minimum  beperkt worden - afhankelijk van de vaccinatiestatus van de betrokken persoon. Deze beslissing werd met een onthutsende snelheid genomen : ze volgde vrijwel onmiddellijk op een dergelijk verzoek van het VBO en van UNIZO.

Verbazingwekkend, toch?

De werkwereld, die als eerste met deze verandering te maken krijgt, heeft hierin zijn zeg niet gehad. Vooraleer die beslissing viel, werd geen enkel overleg met de vakbonden georganiseerd. Een "eenvoudig verzoek" van de werkgevers was voldoende om de gezondheidsprotocollen te wijzigen.

We herinneren eraan dat diezelfde werkgevers daarentegen nog steeds weigeren in te stemmen met de invoering van omkaderende maatregelen, bijvoorbeeld in het kader van telewerk.

We herinneren er ook aan dat de regering, vlak vóór de feestdagen, bereid was de culturele sector te offeren op het altaar van de gezondheidsveiligheid, - in dit geval was een eenvoudig verzoek van de betrokken sectoren (via de pers) niet voldoende om de situatie te wijzigen.

Vaststelling: er worden” twee maten, twee gewichten” gehanteerd. Op een ogenblik dat de pandemie blijft aanhouden, de besmettingen blijven stijgen en er nog te veel onbekende factoren zijn.