Tijdskrediet of thematisch verlof : wat verandert er op 1 februari 2023?

dinsdag, 24 Januari 2023
Nieuws

Het begrotingsakkoord 2023 – 2024 van de federale regering bevat vanaf 1 februari 2023 een aantal besparingen in de verschillende stelsels van arbeidsduurvermindering. Vooral voor ouders die tijd willen vrijmaken om voor hun kinderen te zorgen, verandert er wel wat. 

Tijdskrediet in de privésector met motief

Tijdskrediet kan je opnemen voor:

 • zorg voor een kind jonger dan 8 jaar;
 • palliatieve zorgen;
 • zorg voor een zwaar ziek familielid of gezinslid;
 • zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar;
 • zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind;
 • opleiding.

Nota bene: aan tijdskrediet landingsbanen verandert er niets.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

 • Je moet minimaal 12 maanden voltijds of 24 maanden deeltijds gewerkt hebben voor voltijds  tijdskrediet. Voor halftijds tijdskrediet geldt dat je 12 maanden voltijds gewerkt moet hebben. 
 • De verhoogde uitkeringen voor 5 jaar anciënniteit en 50-plussers verdwijnen.
 • Voltijds tijdskrediet kan je opnemen tot wanneer je kind 5 jaar wordt en voor een maximale looptijd van 48 maanden.
 • Halftijds of 1/5 tijdskrediet kan je opnemen tot wanneer je kind 8 jaar wordt en voor een maximale looptijd van 48 maanden. 
 • Het voltijds tijdskrediet ‘zorg voor een kind jonger dan 8 jaar’ wordt beperkt tot kinderen jonger dan 5 jaar (Het deeltijds blijft tot 8 jaar). Voltijds tijdskrediet voor een kind tussen 5 en 8 jaar moet voor 1 februari 2023 ingaan.

De verlaging van 51 naar 48 maanden is ook van toepassing op de lopende tijdskredieten die uiterlijk op 31 januari 2023 zijn aangevangen voor zover je op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg voor je kind hebt opgenomen. Je kan de totale periode van tijdskrediet voor 'zorg voor een kind jonger dan 8 jaar' inkorten met het aantal maanden waarvoor je geen recht meer hebt op een uitkering. De werkgever mag deze vroegtijdige beëindiging niet weigeren.

Wat verandert er op 1 juni 2023?

 • Je moet minstens 36 maanden anciënniteit hebben.

Thematische verloven in de openbare sector of in de privésector

Thematisch verloven zijn zeer specifieke vormen van arbeidsvermindering:

 • het ouderschapsverlof;
 • het verlof voor medische bijstand;
 • het palliatief verlof;
 • en het verlof voor mantelzorg.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

 • De verhoogde uitkering voor 50-plussers in alle thematische verloven verdwijnt.

Loopbaanonderbreking in de publieke sector

In de publieke sector kan je voltijds of deeltijds loopbaanonderbreking nemen, onder andere om voor je kinderen te zorgen.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

 • De maximumduur wordt teruggebracht naar 51 maanden, en naar 48 maanden voor het motief 'zorg voor een kind'.
 • De hogere uitkeringen voor 50-plussers en de anciënniteitstoeslag voor 5 jaar dienstverband vallen weg. 

Wat verandert er op 1 juni 2023?

 • Je moet minstens 36 maanden anciënniteit hebben.