Tijd voor een roodgroene New Deal

dinsdag, 17 September 2019
Pers

Ter gelegenheid van de week van de mobiliteit en net voor de acties van de jongeren en de klimaatactieweek pleit het ABVV voor een progressieve en duurzame New Deal. Wil een overgang naar een klimaatneutrale economie rechtvaardig zijn, dan moet ze gepaard gaan met sociale hervormingen. Het is tijd voor een roodgroene New Deal, een geïntegreerde aanpak die onze samenleving, de gezinnen én werknemers ten goede komt.

Het is om die reden dat we de klimaatacties een warm hart toedragen en er deze week extra op focussen tijdens de week van de mobiliteit. “Want zoals we voor onszelf zorg dragen, moeten we dat ook doen voor onze planeet,” stelt algemeen-secretaris Miranda Ulens. “De transitie naar een klimaatneutrale economie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Dit is een pertinente noodzakelijkheid. Deze transitie moet evenwel sociaal rechtvaardig gebeuren. We willen ervoor zorgen dat klimaatmaatregelen niet op de rug van de zwaksten terecht komen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.”

Roodgroene New Deal op 4 sporen

  1. Voor onze samenleving, via een toekomstgericht investeringspact. Er moet dringend een robuust investeringsprogramma komen dat zich richt op werkgelegenheid, opleidingen en technologie. Een sterke overheid, met een krachtdadige federale regering, is hierin de grootste partner.
  2. Voor de gezinnen, via een rechtvaardige transitie en fiscaliteit. Een klimaatbeleid de naam waardig moet intrinsiek sociaal zijn. Dit mag niet op de kap van de gezinnen terechtkomen. Een groenere én meer progressieve fiscaliteit biedt soelaas. De grootste vervuilers moeten de grootste hap uit de rekening betalen. In die optiek kan op korte termijn de btw op elektriciteit verlaagd worden naar 6%. Op de middellange termijn pleiten wij voor de invoering van een sociaal rechtvaardige ‘koolstofbelasting’.
  3. Voor meer toegankelijkheid, via een andere mobiliteit. Kwaliteitsvol en toegankelijk openbaar vervoer is een belangrijke hefboom en sleutel. Betere verkeersdoorstroming, luchtkwaliteit en toegenomen vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Mobiliteit gaat over toegang, maar die werd ons ontzegd door aanhoudende besparingen op ons openbaar vervoer. Investeringen dienen zich aan. Maar ook alternatieve transportmogelijkheden, telewerk en bedrijfsvervoersplannen kunnen helpen. Een sterk sociaal overleg speelt hier een meer dan belangrijke rol in. Via overleg hebben we de terugbetaling tot 70% voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer verkregen en we beogen de totale kosteloosheid van de werknemer via het derdebetalersysteem (80% werkgever-20% overheid).
  4. Voor de werknemers, via een sterk sociaal overleg: De innovatie-cao’s op sectorniveau vormen een opstapje richting duurzame transformatie. Werknemers zijn daarnaast ook het best aangewezen om die omslag in te zetten. Zij hebben knowhow, kennen de kneepjes en zien ook wat beter kan. De sociale gesprekspartners moeten dan ook centraal staan in die rechtvaardige transitie en het mobiliteits-, klimaat- en energiedebat.

Het is duidelijk dat er maar 1 alternatief is, en dat is een klimaatrechtvaardig, sociaal alternatief. De strijd voor sociale rechtvaardigheid en een doortastend klimaatbeleid gaan samen. Daarom steunen we de actie op vrijdag 20 september en in het algemeen acties die onze planeet beschermen.