STOP geweld tegen vrouwen, op het werk en overal

vrijdag, 18 November 2022
Nieuws

25 november is de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is meer dan één op de drie vrouwen wereldwijd het slachtoffer van geweld; in haar privéleven, openbare leven of beroepsleven. Zeg op zondag 27 november ook ‘nee tegen geweld tegen vrouwen, stop seksisme op het werk’.

De situatie in België

Volgens een onderzoek dat Amnesty International en SOS Viol in 2020 hebben uitgevoerd, hebben bijna de helft van de vrouwen in België seksueel geweld meegemaakt, gaande van ongepaste opmerkingen tot verkrachting. Ook op de werkvloer worden vrouwen niet ontzien. Seksisme is schering en inslag.

Volgens een enquête van het ABVV Luik bij 80 delegees, beschreef 62% van hen grappen op het werk als seksistisch. 31% werd tijdens het sollicitatiegesprek naar hun gezinssituatie gevraagd. 37% bevestigt dat er in hun bedrijf onderscheid wordt gemaakt tussen ‘mannenwerk’ en ‘vrouwenwerk’ ...

Nochtans blijft het aantal klachten en veroordelingen wegens seksistisch gedrag in bedrijven zeer laag. De reden hiervoor zijn angst, de moeilijkheid om bewijzen te verzamelen, en het feit dat seksisme en vrouwenhaat nog steeds op grote schaal aanwezig zijn en toegelaten worden op de werkvloer.

De geweldsmeter van het ABVV

In juni 2022 stelde het ABVV op zijn congres de ‘geweldmeter’ voor. Dit instrument laat toe om te meten hoezeer gedrag op de werkplek toxisch is voor de persoon die het ondergaat.

Dit kleine instrument is zeer gemakkelijk te gebruiken. Gedrag dat zich in de groene zone van de geweldsmeter bevindt, is aanvaardbaar. Zodra we in de gele zone komen, is er een probleem. Zo zijn bijvoorbeeld opmerkingen over iemands uiterlijk gelijk aan een seksistische en vijandige werkomgeving. Hoe dichter de kleur bij rood staat, hoe ernstiger de feiten zijn en ze gemeld moeten worden.

Om de geweldmeter te bestellen of in posterformaat te ontvangen, neem je contact op met de afdeling gender van het ABVV op het volgende adres: gendermainstreaming@fgtb.be 

Wat te doen bij seksisme op het werk?

Het is belangrijk om direct in te grijpen in een situatie die je seksistisch vindt. Als een opmerking je niet bevalt, wees dan niet bang om dat te zeggen en vraag de persoon om dit soort gedrag tegenover jou niet meer te herhalen. Als een collega het slachtoffer is van seksisme, kom dan voor haar op.

Als het seksistisch gedrag blijft duren, breng dan je werkgever, vakbondsvertegenwoordiger, de vertrouwenspersoon, een lid van de ondernemingsraad en/of de preventieadviseur op de hoogte. Je kan de feiten ook melden aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) of aan het ABVV via het meldpunt discriminatie.

Allen naar de demonstratie tegen geweld tegen vrouwen

Op zondag 27 november organiseert het platform Mirabal, waarvan het ABVV lid is, een grote betoging in Brussel. Het ABVV zal er massaal aanwezig zijn. Sluit je aan bij het rode blok om NEE te zeggen tegen geweld tegen vrouwen, stop seksisme op het werk. Afspraak aan de Kunstberg om 13.00 uur.