Sociaal-Economische Barometer

Januari 2012
Publicaties

Aan de hand van cijfers inzake armoede, loon, inkomen, werkgelegenheid, sociale zekerheid, productiviteit, loonkost, overheidsfinanciën, energie en klimaat maken we de balans op van ons sociaal model en de economie.
 

Vakbond ABVV | Sociaal-Economische Barometer 2011