Miljarden dollars aan verdachte geldstromen, terwijl burgers op hun honger blijven zitten

woensdag, 23 September 2020
Pers

Enkele dagen geleden werd bekend dat er tussen 1999 en 2018 wereldwijd voor meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen werden ontdekt in de banksector. Meerdere banken actief in ons land, blijken ook betrokken te zijn en duiken in de gelekte rapporten op. Het zoveelste geldschandaal op rij waardoor onze overheden massaal inkomsten verliezen en waarvoor burgers dan opdraaien.

Deze nieuwe episode van grootschalig financieel wangedrag toont eens te meer aan dat het complete onzin zou zijn om de huidige crisis te laten betalen door besparingen of door de factuur door te schuiven naar de werknemers.

Sinds de financiële crisis van 2008 weten we dat besparingen en bezuinigingen precies het tegenovergestelde effect hebben gehad. Het is net de opleving van de binnenlandse vraag (via hogere lonen en vervangingsinkomens) en overheidsinvesteringen die de springplank vormen voor een duurzaam sociaal-economisch herstel.

Een doorgedreven strijd tegen fiscale fraude en tegen fiscale constructies zorgt voor een aanzienlijke financieringsbron die ons nu wordt ontnomen.

Als ABVV roepen we de onderhandelende partijen dan ook op om van transparantie en fiscale rechtvaardigheid, met inbegrip van een progressieve belasting op kapitaalinkomsten, een belangrijke politieke hefboom te maken voor het toekomstige regeringsprogramma.

Wat nu niet belast wordt, zou grotendeels de maatregelen kunnen financieren die wij als prioritair beschouwen:

  • het optrekken van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto (voor werknemers en zelfstandigen, als de zelfstandigen ook hun eerlijke bijdrage betalen) en het versterken van het verzekeringskarakter van de pensioenen (optrekken van het berekeningspercentage van 60% richting 75%)
  • het optrekken van alle sociale minima tot boven de armoedegrens (boven op de welvaartsenveloppe)
  • voldoende middelen voor gezondheidszorgen en een sluitende financiering van de sociale zekerheid
  • het verzekeren van performante overheidsdiensten

In een tijd waarin we geconfronteerd worden met een crisis met meerdere facetten (gezondheid, economie, maatschappij, milieu) en waarin de vorming van een federale regering al anderhalf jaar op zich laat wachten, is het tijd dat de bevolking weer vertrouwen kan krijgen in de politiek. Fiscale transparantie en billijkheid zullen zeker een stap in de goede richting zijn.