Verlof, tijdskrediet, werkuren: jouw mening telt

donderdag, 04 April 2024
Nieuws

Onze enquête is afgesloten. We nemen jouw mening mee in het sociaal overleg.

Het ABVV en de werkgevers overleggen momenteel over een mogelijke hervorming van de verschillende verlofmogelijkheden in de privésector. Denk daarbij aan ouderschapsverlof, geboorteverlof, tijdskrediet voor de zorg van een kind of voor medische bijstand, enzovoort.

Deze verlofmogelijkheden zijn een cruciale schakel in de combinatie tussen werk en privéleven. Wij willen graag jouw mening kennen. Dat doen we via deze enquête met vragen over je gezins- en werksituatie, je tijdsnoden en je ervaringen met het opnemen van thematisch verlof en tijdskrediet.

Jouw antwoorden stellen ons in staat om jouw realiteit en bezorgdheden mee te nemen in het overleg. Vanzelfsprekend behandelen we de informatie strikt vertrouwelijk en verwerken we deze op anonieme wijze. Deze enquête neemt ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag.