Echo nr. 2 - 2023

Februari 2023
Publicaties

ABVV gaat niet akkoord met aanbevelingen in jaarverslag Nationale Bank 2022 | Cao NAR: hoofdzakelijkheidscriterium om sectorale harmonisatie 2de pensioenpijler te faciliteren | Inspectiecampagne bij ondernemingen in de dienstenchequesector | De forfaitaire schadevergoeding bij geweld: ook voor de strafrechtbank! | Een welkom arrest van het Hof van Cassatie over de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer bij onderaanneming | Brussels Gewest: hervorming van het Betaald Educatief Verlof | OPINIE: geef vakbonden en milieuorganisaties een volwaardige plek in het overleg tussen overheid en industrie |Een betere sociale dialoog in Europa – voorlopig enkel op papier | Indonesische regering duwt ‘voorwaardelijk ongrondwettelijke’ Omnibuswet door het parlement | OPINIE: geef vakbonden en milieuorganisaties een volwaardige plek in het overleg tussen overheid en industrie

ECHO feb 2023 NL cover