Demonstratieverbod? Spreek je volksvertegenwoordigers aan

donderdag, 29 Juni 2023
Nieuws

Vakbonden en middenveldorganisaties lanceerden de website www.verzet-is-geen-misdaad.be. In enkele klikken kan je er een mail sturen naar je volksvertegenwoordigers om de druk op te voeren opdat ze het wetsontwerp-Van Quickenborne niet in zijn huidige vorm goedkeuren.

De website is ontwikkeld door PAC, met ondersteuning van ABVV, ACV, ACLVB, Greenpeace, Solidaris, Soralia, de Liga voor de mensenrechten, CIRE, CEPAG, 11.11.11 en Progress Lawyers Network.

Het doel is om duidelijk uit te leggen waarom het wetsontwerp van Vincent Van Quickenborne onaanvaardbaar is voor vakbonden en het maatschappelijk middenveld. Het demonstratieverbod, dat in de wettekst is opgenomen, betekent een bedreiging voor de vrijheid van actievoeren en dus voor de democratie.

Van op de website kan je met enkele klikken de druk op parlementsleden verhogen. Klik op ‘SPREEK JE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AAN’ en je emailprogramma wordt automatisch geopend, met de geadresseerden, het onderwerp en de tekst al ingevuld. Zo roep je de parlementsleden op deze tekst niet zomaar te laten passeren.

Houd er rekening mee dat sommige firewalls kunnen voorkomen dat Outlook of een ander emailprogramma wordt geopend. In dat geval kan je de onderstaande tekst kopiëren en plakken en zelf naar zo veel mogelijk parlementsleden sturen.

Surf naar www.verzet-is-geen-misdaad.be en deel de pagina op jouw sociale media.


Beste voorvechters van de democratie,

Zoals u weet kan en mag een democratie niet beperkt worden tot verkiezingen alleen. Democratie is ook de scheiding der machten, de rechtsstaat, checks and balances, fundamentele mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, …

Die opvatting van de democratie, die u zo nauw aan het hart ligt, staat vrijwel overal ter wereld onder druk. In Hongarije, Italië, bij de Republikeinen van Trump,… slagen de neoconservatieven erin deze fundamentele democratische principes te ondermijnen. Kunnen we nog spreken van democratie als we steeds verder afdrijven van de rechtsstaat en al onze verbintenissen inzake mensenrechten?

Gelukkig is het in België nog niet zo ver gekomen maar ook wij blijven niet gespaard van die trage en gevaarlijke evolutie. De werknemers van Delhaize worden verboden om hun rechten te verdedigen op grond van rechtspraak die indruist tegen het door België ondertekende Europees Sociaal Handvest. De vrijheid van werknemers om collectieve actie te voeren wordt steeds meer belemmerd door de buitensporige tussenkomst van deurwaarders en politie en door de vervolging en veroordeling van vakbondsleden tot boetes en/of gevangenisstraf. Activisten van Greenpeace worden voor de rechtbank gedaagd, omdat ze deelnamen aan een vreedzame actie in de haven van Zeebrugge. Honderden asielzoekers leven nog steeds op straat, ondanks honderden gerechtelijke veroordelingen tegen de Belgische staat.

Vandaag zet het wetsontwerp van Minister Van Quickenborne tot invoering van een betogingsverbod ons resoluut op het pad van de criminalisering van sociale beweging. Deze wet zal niet doeltreffend zijn om op te treden tegen amokmakers maar de wet is bovendien zo ruim geformuleerd dat vele juristen nu al menen dat we te maken zullen krijgen met vonnissen die het fundamenteel recht om te betogen gaan schenden. Dat zijn wel erg grote risico's voor een wet die haar doel voorbijschiet.

Ik maak me ernstig zorgen over onze democratie als ik zie dat onze verkozenen het gevaar nog niet onder ogen zien. Het gaat hier niet om de traditionele tweedeling van links en rechts, meerderheid tegen oppositie of het respecteren van de partijdiscipline. Het gaat erom te zeggen dat jullie bovenal democraten zijn die de fundamentele mensenrechten en de rechtsstaat verdedigen. Het roer kan nog omgegooid worden en U kunt daarvoor een beslissende bijdrage leveren!

Aangezien de Hoge Raad voor de Justitie en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens ernstige bedenkingen hebben geuit bij dit wetsontwerp, wil ik mij als democraat voegen bij de oproep van het ABVV, het ACV, de ACLVB, Greenpeace, Liga voor Mensenrechten, Progress Lawyers Network, Solidaris, Soralia, Sofelia, Esenca, Liages, Latitude Jeunes, CEPAG, Ciré, MOC, CNCD 11 11 11 en PAC u vragen om niet voor deze wet te stemmen.

Lees ook