1 oktober: actiedag voor het recht om in waardigheid te leven voor gepensioneerden en ouderen

vrijdag, 30 September 2022
Nieuws

Naar aanleiding van Internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober publiceerde de Europese Federatie van Gepensioneerden en Ouderen een manifest met haar eisen voor de rechten van oudere personen.

De Europese Federatie van Gepensioneerden en Ouderen (Fédération européenne des retraités et des personnes âgées/FERPA) is gegroeid vanuit de structuur van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV). De organisatie en haar partners zetten zich in voor de rechten van ouderen.

Meer dan 20% van de Europese bevolking is 65 jaar of ouder. Nochtans wordt deze bevolkingsgroep vaak gediscrimineerd in de samenleving. Ouderen worden vaak verkeerd begrepen, afgewezen, geïsoleerd en zelfs mishandeld, en zijn het slachtoffer van vele negatieve stereotypen die een combinatie zijn van seksisme en ‘leeftijd-isme’. “Ouderen zijn duur”, horen we maar al te vaak, alsof dit vanzelfsprekend en waar is.

De Europese Unie heeft na de laatste crises jarenlang geprobeerd haar uitgaven te verminderen, vooral door drastische bezuinigingen op de sociale begrotingen. Ouderen en gepensioneerden waren de eerste slachtoffers van deze drastische maatregelen.

De coronapandemie heeft hun uitsluiting nog verergerd. Velen zijn onzichtbaar geworden en hebben het contact hun familie of de buitenwereld verloren. Toch zijn sociale banden ook voor hen, net als voor de rest van de samenleving, van levensbelang.

Daarom zet FERPA zich volledig in voor 1 oktober, dat sinds 1990 uitgeroepen is tot Internationale Dag van de Ouderen. Voor FERPA betekent deze dag een dag van strijd en mobilisatie voor de rechten van ouderen. Dit jaar staat de dag in het teken van ‘herinneren aan de belangrijke rol die oudere vrouwen spelen in het aanpakken en oplossen van wereldwijde uitdagingen met veerkracht en moed’.

FERPA eist in haar manifest vier fundamentele rechten voor ouderen:

  • het recht op fatsoenlijke pensioenen ter bestrijding van de armoede onder ouderen en in het bijzonder bij vrouwen, die een hogere levensverwachting hebben en aan het eind van hun leven vaak van een eenpersoons inkomen moeten leven, waarvan de omvang beperkt is door een versnipperd arbeidsleven;
  • het recht op financieel en geografisch toegankelijke hoogwaardige gezondheidszorg en op langdurige zorg;
  • het recht op gezonde en fatsoenlijke huisvesting, en op openbare, essentiële en betaalbare bereikbare diensten;
  • en het recht op sociale integratie van alle ouderen om, in een intergenerationele geest, hun volledige deelname aan alle sociale, politieke of culturele activiteiten te garanderen.

FERPA en haar partnerorganisaties mobiliseren dan ook op 1 oktober, om deze eisen kenbaar te maken en ze door te geven aan alle beleidsniveaus. Van haar kant zal FERPA ze voorleggen aan de VN, de Europese instellingen en intern aan de partnerorganisaties van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV).

JA voor de rechten van ouderen, NEE tegen de uitsluiting van gepensioneerden en ouderen.