Hoog tijd voor een meer rechtvaardige en progressieve fiscaliteit

woensdag, 11 mei 2022
Pers

De federale regering heeft zich in haar regeerakkoord voorgenomen om een hervorming van de fiscaliteit voor te bereiden. Tot vandaag is het onduidelijk wat minister van Financiën Van Peteghem concreet op tafel zal leggen. In de media worden af en toe proefballonnetjes opgelaten. Zopas nog werd een nota gelekt van de Hoge Raad voor Financiën met voorstellen voor een nieuwe taxshift.

 

Daarin zou sprake zijn van een:

  • taxshift met de omvang van 7 miljard euro;
  • een vermindering van het aantal belastingschijven en van de belastingen, ook op de hoogste inkomens;
  • een verschuiving naar indirecte belastingen, zoals het optrekken van de BTW naar 22%;
  • een vermindering van de overheidsuitgaven om een derde van de mininkomsten te compenseren.

Voor het ABVV is het onaanvaardbaar om de progressiviteit in de personenbelasting te verminderen, om directe belastingen te vervangen door indirecte belastingen die vooral de lagere inkomens treft en om de operatie te verhalen op de overheidsdiensten wat gevolgen heeft voor alle burgers, maar toch vooral de lagere inkomens zal raken.  

 

Veel van die voorstellen zoals het optrekken van de btw, zijn wereldvreemd in het licht van de koopkrachtproblemen waarmee de werknemers vandaag te kampen hebben.

 

Het ABVV eist dat een belastinghervorming - op basis van echte fiscale transparantie - de progressiviteit van de belastingen verhoogt, dat de hervorming ook slaat op alle inkomsten, in bijzonder inkomsten uit kapitaal, vermogen en op de (super)bedrijfswinsten. Tot slot moet de hervorming voldoende overheidsinkomsten verzekeren om maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en de gezondheidzorg, aan te pakken en om de werking van de openbare diensten te versterken.