Hongerstaking mensen zonder papieren: moeten er eerst doden vallen?

vrijdag, 09 Juli 2021
Pers

Moeten er eerst doden vallen vooraleer de regering tot besef komt dat het vluchtelingenbeleid moet veranderd worden? Een eenvoudig, maar pijnlijk surrealistisch voorbeeld van hoe het fout loopt. 

Aan de ene kant is de regering bereid om via een ‘unieke vergunning’ buitenlandse werknemers een baan te geven om op die manier het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Anderzijds weigert de overheid nog altijd om duidelijke regularisatiecriteria vast te stellen voor 150.000 mensen die al jaren op Belgisch grondgebied wonen en van wie bijv. de kinderen hier naar school gaan en ingeburgerd zijn. Onder hen: bouwvakkers, werknemers in de horeca, in de zorgsector, in de schoonmaak... die verplicht zijn illegaal te werken en waar we gerust kunnen spreken van sociale dumping. 

Vandaag eisen werkgevers en vakbonden dan ook dat mensen zonder papieren toegang krijgen tot een ‘unieke vergunning’ zodanig dat zij kunnen werken in knelpuntberoepen.

Voor een menswaardig vluchtelingenbeleid, vraagt het ABVV: 

  • duidelijke en objectieve criteria voor individuele regularisatie die ook bij wet worden vastgelegd; 
  • de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie 
  • de garantie dat mensenrechten worden geëerbiedigd, met bijzondere aandacht voor de rechten van kinderen zonder papieren.

Op dit ogenblik verkeren vrouwen en mannen in levensgevaar. Zij zien geen andere uitweg dan een hongerstaking.  De situatie is dus bijzonder ernstig en het ABVV is dan ook erg ontstemd over de manier waarop onze politieke relais zich hierin gedragen. Op een brief die wij op vrijdag 2 juli verstuurden naar Vooruit, de PS, Groen en Ecolo kregen we amper reactie. Wij roepen de progressieve partijen in de meerderheid nogmaals op om zeer dringend op te treden en om nog vóór het parlementaire reces een interministeriële conferentie (IMC) bijeen te roepen die zich moet buigen over een procedure voor de regularisatie van mensen zonder papieren.

Op zondag 11 juli om 14 uur vindt voor de Begijnhofkerk in Brussel een solidariteitsbijeenkomst plaats voor mensen zonder papieren.