Het ABVV mobiliseert nog voor de zomer

dinsdag, 29 Maart 2022
Pers

Het ABVV maakte vandaag de balans op van de huidige sociale situatie. En die is al een aantal weken zorgwekkend. Wij eisen een dringende en efficiënte aanpak van de groeiende koopkrachtproblemen van de gezinnen. 

Werknemers getuigen hoe moeilijk zij het hebben om de facturen te blijven betalen of benzine te tanken. Na periodes van (tijdelijke) werkloosheid worden we nu geconfronteerd met een algemene prijsstijging. De antwoorden van de regering op de moeilijkheden van de gezinnen, zijn tot hiertoe ontoereikend en niet efficiënt gebleken.

De regering-De Croo gaf met de tijdelijke maatregelen nog maar eens te kennen dat zij geen voeling heeft met de problemen waarmee werknemers en gezinnen worden geconfronteerd. Een voorbeeld: toen de Omikron-variant de kop op stak, achtte de regering het nodig om op vraag van de werkgevers een pakket noodmaatregelen te nemen om een personeelsuitval op te vangen. Een van die maatregelen maakte het mogelijk dat bruggepensioneerden terug aan het werk zouden gaan. Volgens het ABVV volledig nutteloos en bovendien niet ongevaarlijk als zulke maatregelen structureel zouden worden. Vandaag blijkt bijvoorbeeld dat slechts enkele bruggepensioneerden werden ingezet om een ‘ongekende noodsituatie’ op te vangen. 

De socialistische vakbond heeft die voeling met de werknemers en de gezinnen wel. Wij maken ons ernstige zorgen over de koopkrachtproblemen die – als er geen structurele maatregelen worden genomen rond de factuur voor energie en verplaatsingskosten – ongetwijfeld leiden tot een sociaal bloedbad. Die maatregelen moeten sociaal zijn en mogen bijv. nooit leiden tot meer flexibiliteit.

Op 26 april organiseert het ABVV opnieuw een federaal comité waarbij we de situatie terug evalueren en nagaan welke syndicale reactie we moeten geven. Op 22 april zijn er alvast regionale acties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Op 20 juni plannen de 3 bonden een nationale betoging.