Grondwettelijk Hof vernietigt Bijkluswet: vakbonden verheugd maar dringen ook aan oplossing voor inkomensverlies

donderdag, 23 April 2020
Pers

ACV, ABVV en ACLVB hebben van meet af de regeling voor het bijklussen tot 6.340 euro aangeklaagd en startten een procedure bij het Grondwettelijk Hof. We stelden dat het over een nefaste maatregel voor werknemers en  voor de sociale zekerheid ging en dat de regelgeving de principes van gelijkheid en non-discriminatie schond. We zijn tevreden dat het Grondwettelijk Hof deze redenering volgt.

Van meet af aan hebben we gesteld dat deze wetgeving bedreigend was voor de reguliere werkgelegenheid en zwaar discriminerend wegens het ontbreken van enige arbeidsbescherming en sociale zekerheid.  Dat gebrek aan bescherming breekt nu bijzonder zuur op tijdens de coronacrisis.  Velen van hen die werken in dit stelsel hebben nu ook geen enkele bescherming tegen inkomensverlies.

De vakbonden zijn dan ook bijzonder verheugd dat een streep wordt getrokken door deze wetgeving.  De regering zal zich hier niet kunnen vanaf maken  met cosmetische ingrepen, want deze regelgeving zit fundamenteel fout. 

We vragen ook dat de regering dringend met een oplossing komt voor het probleem dat zij door haar ongrondwettig beleid heeft veroorzaakt.