Gendergelijkheid: langdurig engagement

donderdag, 28 Februari 2019
Pers

Zoals elk jaar maken vrouwelijke vakbondsleden zich in de maand maart op om politici, de sociale gesprekspartners en de publieke opinie bewust te maken van de nog steeds aanwezige ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. De loonkloof is daarbij een weerspiegeling van alle discriminatiemechanismen die werkneemsters vandaag moeten ondergaan op de arbeidsmarkt:

  • studierichting (opleidingskeuze): meisjes worden naar 'vrouwelijke' beroepen geleid, jongens naar 'mannelijke' beroepen
  • beroepskeuze (sectorale segregatie)
  • onvrijwillig deeltijdswerk
  • de gevolgen van het moederschap
  • verdeling van de gezins- en huishoudelijke taken
  • verzoening van werk en privé-/gezinsleven
  • weinig vrouwen in managementfuncties (glazen plafond)
  • stereotypering

In 20171 slaan al deze elementen samen een loonkloof van 20% en een pensioenkloof van 28%!
Jaarlijks mobiliseren wij dan ook onze leden in de bedrijven rond deze problematiek door concrete actieplannen voor te stellen en dit aan de hand van de sociale balans.

"Vrouwen verdienen beter!”, “Vanaf 15u05 werken vrouwen gratis en voor niets!", "Minder verdienen is langer werken: je loon vandaag bepaalt je pensioen morgen". Dat waren maar enkele voorbeelden van campagnes die het ACV en het ABVV de afgelopen jaren gevoerd hebben.

Dit jaar, geïnspireerd door de Spaanse vrouwen, roept het Collecti.e.f 8 maart op tot een Vrouwenstaking met het ordewoord "Als de vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien." ACV en ABVV roepen ook hun militanten, leden en alle vrouwen op om deel te nemen aan de acties die op 8 maart worden georganiseerd door de feministische organisaties in de regio’s en door het Collecti.e.f 8 maart, en aan de Wereldvrouwenmars (om 17 uur aan het Centraal Station van Brussel).

Het valt niet te rechtvaardigen dat werkneemsters in België zich in het jaar 2019 nog steeds tevreden moeten stellen met slechtere arbeidsvoorwaarden, lonen en pensioenen dan die van mannen!

 

1: Laatste cijfers uit het verslag over de loonkloof van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Download de studie.